Bài 3 : Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 1 tháng 4 2017 lúc 10:00

+ Phân bố dân cư nước ta rất không đồng đều trên lãnh thổ:

- Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị. Đồng bằng sông Hồng là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước.

- Miền núi và trung du dân cư thưa thớt. Tây Nguyên và Tây Bắc là các vùng có mật độ thấp hơn các vùng khác.

- Trong cùng một vùng, phân bố dân cư cũng rất chênh lệch giữa các địa phương. Ví dụ: ở đồng bằng Sông Hồng, vùng trung tâm của đồng bằng dân cư tập trung đông hơn các vùng rìa.

+ Các đô thị của nước ta cũng phân bố tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển. Đồng bằng sông Hồng là vùng có mạng lưới đô thị dày đặc và có nhiều đô thị lớn hơn các vùng khác.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 3 tháng 4 2017 lúc 14:54

+ Phân bố dân cư nước ta rất không đồng đều trên lãnh thổ:

- Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị. Đồng bằng sông Hồng là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước.

- Miền núi và trung du dân cư thưa thớt. Tây Nguyên và Tây Bắc là các vùng có mật độ thấp hơn các vùng khác.

- Trong cùng một vùng, phân bố dân cư cũng rất chênh lệch giữa các địa phương. Ví dụ: ở đồng bằng Sông Hồng, vùng trung tâm của đồng bằng dân cư tập trung đông hơn các vùng rìa.

+ Các đô thị của nước ta cũng phân bố tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển. Đồng bằng sông Hồng là vùng có mạng lưới đô thị dày đặc và có nhiều đô thị lớn hơn các vùng khác.

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 1 tháng 4 2017 lúc 9:59

+ Quần cư nông thôn

Ở nông thôn, người dân thường sống tập trung thành các điểm dân cư với quy mô dân số khác nhau. Các điểm dân cư có tên gọi khác nhau tuỳ theo dân tộc và địa bàn cư trú như làng, ấp… Do hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, phụ thuộc vào đất đai mà các điểm dân cư nông thôn thường được phân bô trải rộng theo lãnh thổ.

+ Quần cư thành thị

Các đô thị, nhất là các đô thị lớn cùa nước ta có mật độ dân số rất cao. Ở nhiều đô thị, kiểu “nhà ống” san sát nhau khá phổ biến, ở các thành phố lớn, những chung cư cao tầng đang được xây dựng ngày càng nhiều. Nhìn chung, các đô thị của nước ta đều có nhiều chức năng.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 3 tháng 4 2017 lúc 14:54

+ Quần cư nông thôn

Ở nông thôn, người dân thường sống tập trung thành các điểm dân cư với quy mô dân số khác nhau. Các điểm dân cư có tên gọi khác nhau tuỳ theo dân tộc và địa bàn cư trú như làng, ấp… Do hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, phụ thuộc vào đất đai mà các điểm dân cư nông thôn thường được phân bô trải rộng theo lãnh thổ.

+ Quần cư thành thị

Các đô thị, nhất là các đô thị lớn cùa nước ta có mật độ dân số rất cao. Ở nhiều đô thị, kiểu “nhà ống” san sát nhau khá phổ biến, ở các thành phố lớn, những chung cư cao tầng đang được xây dựng ngày càng nhiều. Nhìn chung, các đô thị của nước ta đều có nhiều chức năng.

Bình luận (0)
Nội Nguyễn
Nội Nguyễn 20 tháng 9 2017 lúc 21:19

- Quần cư nông thôn: + Tên gọi điểm quần cư: làng, ấp (người Kinh); bản (người Tày, Thái, Mường,...); buôn, plây (các dân tộc ở Trường Sơn, Tây Nguyên); phum, sóc (người Khơ-me). + Các điểm quần cư phân bố trải rộng theo lãnh thổ. + Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, diện mạo làng quê đang có nhiều thay đổi. - Quần cư thành thị: + Ở nhiều đô thị, kiểu "nhà ống" san sát. + Ở các thành phố lớn, những chung cư cao tầng được xây dựng ngày càng nhiều. + Có nhiều kiểu nhà biệt thự, nhà vườn,..

Bình luận (0)
An Dao
An Dao 1 tháng 4 2017 lúc 10:11

Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất, Tây Bắc và Tây Nguyên có mật độ dân số thấp nhất. Dân cư nước ta phân bố không đều theo lãnh thổ. -Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và các đô thị. ở miền núi dân cư thưa thớt. -Phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn cũng chênh lệch nhau: nông thôn 72,5%, thành thị 27,5%. Phân biệt quần cư nông thôn và quần cư đô thị

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 3 tháng 4 2017 lúc 14:54

- Sự phân bố dân cư nước ta không đều giữa các vùng:

+ Vùng có mật độ dân số cao nhất là Đồng bằng sông Hồng, vùng có mật độ dân số thấp nhất là Tây Bắc. Chênh lệch giữa vùng cao nhất với thấp nhất đến 17,8 lần.

+ Các vùng có mật độ dân số cao hơn trung bình của cả nước là: Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửư Long, Đông Nam Bộ. Các vùng còn lại đều có mật độ dân số thấp hơn mức trung bình của cả nước, trong đó thấp hơn cả là Tây Bắc, tiếp đến là Tây Nguyên.

- Sự thay đổi mật độ dân số của các vùng: từ năm 1989 đến 2003, mật độ dân số các vùng đều tăng, đặc biệt ở Tây Nguyên tăng gấp đôi.

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 5 tháng 6 2017 lúc 14:20

- Dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị, vì những nơi này có nhiều thuận lợi về diều kiện sống (địa hình, đất đai, nguồn nước, giao thông, trình độ phát triển kinh tế,...).

- Dân cư thưa thớt ở miền núi, vi ở đây có nhiều khó khăn cho cư trú và sinh hoạt (địa hình dốc, giao thông khó khăn,...).

Bình luận (0)
Ngọc Lan
Ngọc Lan 5 tháng 6 2017 lúc 14:20

- Dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị, vì ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống (địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, giao thông thuận lợi,...), đảm bảo phúc lợi xã hội và công ăn việc làm.

- Ở miền núi dân cư thưa thớt, vì ở đây ít có điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống (địa hình dốc, giao thông khó khăn), cơ sở hạ tầng chưa được chú trọng phát triển.

EM CÓ THÊM VÀO VÀI Ý Ạ!

Bình luận (0)
Khưu Thị Bích Ngọc
Khưu Thị Bích Ngọc 3 tháng 9 2018 lúc 13:34

Trả lời:

- Dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị, vì những nơi này có nhiều thuận lợi về điều kiện sống (địa hình, đất đai, nguồn nước, giao thông, trình độ phát triển kinh tế,...). - Dân cư thưa thớt ở miền núi, vì ở đây có nhiều khó khăn cho cư trú và sinh hoạt (địa hình dốc, giao thông khó khăn,...).
Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 5 tháng 6 2017 lúc 14:20

Ví dụ như nhà cửa được xây theo kiểu hình ống, nhà cao tầng, đường làng được đổ bê-tông,...

Bình luận (0)
Ngọc Lan
Ngọc Lan 5 tháng 6 2017 lúc 14:21

- Đường liên xã, ấp được bê tông hóa, nhiều nhà cao tầng mọc lên.

- Các hoạt động kinh tế của quần cư nông thôn đang được chú trọng phát triển.

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 5 tháng 6 2017 lúc 14:21

Các đô thị của nước ta phân bố tập trung ở đồng bằng và ven biển. Đây là những nơi có lợi thế về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên (địa hình, đất đai, nguồn nước,...), các nhân tố kinh tế - xã hội.

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
Nguyen Thi Mai 5 tháng 6 2017 lúc 14:22

Các đô thị của nước ta phân bố tập trung ở đồng bằng và ven biển. Đây là những nơi có lợi thế về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên (địa hình, đất đai, nguồn nước,...), các nhân tố kinh tế - xã hội.

Bình luận (0)
Ngọc Lan
Ngọc Lan 5 tháng 6 2017 lúc 14:22

- Các đô thị của nước ta phân bố tập trung ở đồng bằng và ven biển vì đây là những nơi có lợi thế về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên (địa hình, đất đai, nguồn nước,...), các nhân tố kinh tế - xã hội. Ngoài ra những nơi này còn là nơi đông dân, mang theo cả chủ để kinh tế với vấn đề toàn dân.

Bình luận (0)
Ngọc Lan
Ngọc Lan 5 tháng 6 2017 lúc 14:29

- Số dân thành thị và tỉ lệ dân đô thị tăng liên tục nhưng không đều giữa các giai đoạn. Giai đoạn có tốc độ tăng nhanh nhất là 1995 - 2003.

- Tỉ lệ dân đô thị của nước ta còn thấp. Điều đó chứng tỏ nước ta vẫn ở quá trình đô thị hoá thấp, kinh tế nông nghiệp vẫn còn vị trí khá cao. Chúng ta cần chú trọng vào các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Bình luận (0)
Phạm Thị Thạch Thảo
Phạm Thị Thạch Thảo 13 tháng 9 2017 lúc 16:29

- Số dân thành thị và tỉ lệ dân đô thị tăng liên tục nhưng không đều giữa các giai đoạn. Giai đoạn có tốc độ tăng nhanh nhất là 1995 - 2003.

- Tỉ lệ dân đô thị của nước ta còn thấp. Điều đó chứng tỏ nước ta vẫn ở quá trình đô thị hoá thấp, kinh tế nông nghiệp vẫn còn vị trí khá cao.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân 16 tháng 9 2018 lúc 21:31

Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị tăng liên tục, nhưng có biến động trong giai đoạn 1985 - 2003

- Số dân thành thị là 11360 nghìn người, năm 2003 tăng 9509.5 nghìn người, tăng gấp 1.8 lần so với năm 1985

- Tỉ lệ dân thành thị tăng khá nhanh, từ 18.97% tăng đến 25.80%, tăng 6.83 % trong 18 năm

Tỉ lệ dân thành thị ở nước ta còn thấp, cho thấy quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa còn khá chậm, chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, nên chúng ta cần phải chuyển dịch cơ cấu nghành, đẩy mạnh việc phát triển cơ cấu Công nghiệp - xây dựng và Dịch vụ thay cho tỉ trọng nông nghiệp

_Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 5 tháng 6 2017 lúc 14:33

- Có 2 đô thị với quy mô dân số trên 1 triệu người, 3 đô thị với quy mô dân số từ 350 nghìn đến 1 triệu người, nhiều đô thị có quy mô dân số từ 100 nghìn đến dưới 350 nghìn người. - Một số đô thị từ loại 3 lên loại 2, từ loại 2 lên loại 1. - Việc mở rộng quy mô đô thị đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về xã hội và môi trường do dân cư tập trung quá đông ở các thành phố lớn (Hà Nội, TP. HỒ Chí Minh).

Bình luận (0)
Phạm Thị Thạch Thảo
Phạm Thị Thạch Thảo 13 tháng 9 2017 lúc 16:28

- Có 2 đô thị với quy mô dân số trên 1 triệu người, 3 đô thị với quy mô dân số từ 350 nghìn đến 1 triệu người, nhiều đô thị có quy mô dân số từ 100 nghìn đến dưới 350 nghìn người.

- Một số đô thị từ loại 3 lên loại 2, từ loại 2 lên loại 1.

- Việc mở rộng quy mô đô thị đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về xã hội và môi trường do dân cư tập trung quá đông ở các thành phố lớn (Hà Nội, TP. HỒ Chí Minh).

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN