Bài 27. Cơ năng

Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 4 2017 lúc 18:25

Công thức tính cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường:

W = Wđ + Wt = 1/2mv2 + mgz

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 4 2017 lúc 18:25

ông thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi:

W = 1/2mv2 + 1/2k(Δl)2 = hằng số

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 4 2017 lúc 18:25

Định luật bảo toàn năng lượng:

Nếu không có tác dụng của lực khác (như lực cản, lực ma sát,...)thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của một vật là một đại lượng bảo toàn

Bình luận (0)
Diệp Tử Đằng
Diệp Tử Đằng 16 tháng 4 2017 lúc 19:29

Định luật bảo toàn cơ năng: đối với vật chuyển động trong trường lực thế cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 4 2017 lúc 18:26

Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Ví dụ về cung tên: Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 4 2017 lúc 18:30

5. Cơ năng là một đại lượng

A. Luôn luôn đúng.

B. Luôn luôn dương hoặc bằng không.

C. Có thê dương hoặc bằng không.

D. Luôn luôn khác không.

Hướng dẫn.

Chọn C.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 16 tháng 4 2017 lúc 18:31

Chọn C

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 16 tháng 4 2017 lúc 18:30

Cơ năng của vật bao gồm:

W = \(\dfrac{1}{2}\)mv2 + mgz + \(\dfrac{1}{2}\).k.(\(\Delta\)l)2

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 4 2017 lúc 18:31

6. Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như thế nào?

Hướng dẫn.

Cơ năng của vật bao gồm:

W = mv2 + mgz + .k.(∆l)2

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 4 2017 lúc 18:27

7. Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản không khí. Trong quá trình MN

A. Động năng tăng.

B. Thế năng giảm.

C. Cơ năng cực đại tại N.

D. Cơ năng không đổi.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn.

Chọn D.

Bình luận (0)
Kimtuyen Pham
Kimtuyen Pham 20 tháng 4 2017 lúc 12:47

D

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 16 tháng 4 2017 lúc 18:28

8. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

A. 4 J. B. 1 J.

C. 5 J. D. 8 J.

Hướng dẫn.

chọn C

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 16 tháng 4 2017 lúc 18:29

Chọn C

Bình luận (0)
Kimtuyen Pham
Kimtuyen Pham 20 tháng 4 2017 lúc 12:45

C

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN