Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:39

Kết luận quan trọng của thí nghiệm Y-âng: Thí nghiệm Y-âng chứng tỏ rằng hai chùm ánh sáng cũng có thể giao thoa được với nhau, nghĩa là ánh sáng có tính chất sóng.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:51

Khoảng cách từ O đến các vân sáng: xs = k.\(\dfrac{\lambda.D}{a}\), k=0; ± 1; ±2; ...

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:41

i = \(\dfrac{\lambda.D}{a}\)

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:44

Có bước sóng từ khoảng 380-760 nm.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:45

Mỗi ánh sáng đơn sác có một bước sóng nhất định trong chân không.

Ánh sáng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm mới gây ra cảm giác sáng. Đây chính là miền ánh sáng nhìn thấy (ánh sáng khả kiến).

Ánh sáng mặt trời là hỗn hợp của vô số án sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 0 đến vô cùng. Mắt người chỉ quan sát được ánh sáng có bước sóng nằm trong miền khả kiến.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:42

A

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:42

Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng λ bằng

A. 0,589 mm.

B. 0,589 nm.

C. 0,589 μm.

D. 0,589 pm.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
13 tháng 3 2018 lúc 11:46

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bình luận (0)
Nguyễn Ngô Minh Trí
13 tháng 3 2018 lúc 11:47

Giải bà i tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
13 tháng 3 2018 lúc 12:16

Giao thoa ánh sáng đơn sắc

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
13 tháng 3 2018 lúc 12:01

Giữa 12 vân sáng liên tiếp có 11 khoảng vân, do đó khoảng vân là: i = \(\dfrac{5,21}{11}\)mm.

Bước sóng của bức xạ là: λ= \(\dfrac{a.i}{D}\)= \(\dfrac{1,56.\dfrac{5,12}{11}}{1,24}\)\(=0,596\mu m\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN