Bài 24 : Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Hà Phương Đậu
9 tháng 4 2017 lúc 20:45

- Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát. - Tệ mua quan, bán tước. - Quan lại, cường hào áp bức, bóc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ. - Tập đoàn Trương Phúc Loan nắm mọi quyền hành, lũng đoạn triều đình. - Đời sống nhân dân cơ cực. - Ruộng đất bị cường hào chiếm. - Thuế má nặng nề. = >Nhân dân mâu thuẫn sâu sắc với chế độ phong kiến.

Bình luận (1)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 10:58

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII. Dựa vào SGK. lập bảng thống kê tình hình xã hội gồm các nội dung như : - Tình hình đời sống của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ khác. - Tình hình nông dân, bỏ làng mạc phiêu tán khắp nơi. - Khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp các trấn vùng đồng bằng và vùng Thanh, Nghệ.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
4 tháng 4 2017 lúc 22:21

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII. Dựa vào SGK. lập bảng thống kê tình hình xã hội gồm các nội dung như : - Tình hình đời sống của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ khác. - Tình hình nông dân, bỏ làng mạc phiêu tán khắp nơi. - Khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp các trấn vùng đồng bằng và vùng Thanh, Nghệ.

Bình luận (0)
Sen Phùng
10 tháng 4 2017 lúc 15:07

Các bạn hãy xem lại câu trả lời của mình...cô thật sự thất vọng.

Đừng trả lời cho có để được GP, nhìn vào câu trả lời này cô thậm chí không thấy chút kiến thức nào ở các bạn về vấn đề này.

Rất mong các bạn có tâm tìm hiểu hơn nữa...

Bình luận (13)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
10 tháng 4 2017 lúc 15:52

- Tính chất: chính nghĩa, đấu tranh làm lung lay chính quyền chúa Trịnh.

- Quy mô: Tương đối lớn và và tập trung chủ yếu ở phía Bắc nước ta.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 11:00

Dựa vào diễn biến các cuộc khởi nghĩa (các địa phương nổ ra khởi nghĩa, các địa phương có hoạt động của nghĩa quân, thời gian tồn tại các cuộc khởi nghĩa, khẩu hiệu đấu tranh của nghĩa quân) để nêu lên tính chất chống phonq kiến (chính quyền Lé — Trịnh, địa chủ, quan lại) quyết liệt và quy mô rộng lớn của phong trào.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
4 tháng 4 2017 lúc 11:00

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài. Ý nghĩa của phong trào đối với việc góp phần làm lung lay cơ đồ họ Trịnh, tạo tiền đề để cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền thối nát của vua Lê, chúa Trịnh.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
4 tháng 4 2017 lúc 22:19

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài. Nêu được ý nghĩa của phong trào đối với việc góp phần làm lung lay cơ đồ họ Trịnh, tạo tiền đề để cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền thối nát của vua Lê, chúa Trịnh. nhớ like

Bình luận (0)
Đan Ngọc Nhii
8 tháng 4 2017 lúc 7:59

- Ý nghĩa:

+ Chính quyền phong kiến của họ Trịnh bị lung lay

+ Tạo điều kiện cho nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc

+ Nêu cao tinh thần, ý chi đấu tranh chống áp bức của nhân dân ta

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN