Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Phan Nguyễn Hoàng Vinh
29 tháng 12 2019 lúc 7:58

Quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của v→ khi q0 > 0 và ngược chiều v→ khi q0 < 0. Lúc đó, chiều của lực lo-ren-xo là chiều ngón tay cái choãi ra.

Bình luận (0)
Triệu Tiến Thành
8 tháng 1 2020 lúc 19:47

C

Bình luận (0)
Triệu Tiến Thành
8 tháng 1 2020 lúc 19:45

a, v=4784688,995

b,t=6,57*10^-6

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN