Bài 2: Tích phân

Linh Nguyễn
1 tháng 4 2017 lúc 16:04

a) =

=

b) = =

=

c)=

d)=

=

e)=

=

g)Ta có f(x) = sin3xcos5x là hàm số lẻ.

Vì f(-x) = sin(-3x)cos(-5x) = -sin3xcos5x = f(-x) nên:

Bình luận (0)
Hai Binh
27 tháng 4 2017 lúc 18:06

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Hai Binh
27 tháng 4 2017 lúc 18:06

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Hai Binh
27 tháng 4 2017 lúc 18:02

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Hai Binh
27 tháng 4 2017 lúc 18:04

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Hai Binh
27 tháng 4 2017 lúc 18:03

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Đan Lâm
20 tháng 2 lúc 16:53

Câu nào mình biết thì mình làm nha.

1) Đổi thành \(\dfrac{y^4}{4}+y^3-2y\) rồi thế số.KQ là \(\dfrac{-3}{4}\)

2) Biến đổi thành \(\dfrac{t^2}{2}+2\sqrt{t}+\dfrac{1}{t}\) và thế số.KQ là \(\dfrac{35}{4}\)

3) Biến đổi thành 2sinx + cos(2x)/2 và thế số.KQ là 1

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN