Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:11

Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,...

Bình luận (0)
Dương Minh Tài
30 tháng 3 2017 lúc 11:25

Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,...

Bình luận (0)
Phạm Thu Thủy
30 tháng 3 2017 lúc 11:38

Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,...

Bình luận (0)
Trần Ngọc Định
30 tháng 3 2017 lúc 12:36

– Mật độ dân số là số người trên đơn vị diện tích (có thể gồm hay không gồm các vùng canh tác hay các vùng có tiềm năng sản xuất). Thông thường nó có thể được tính cho một vùng, thành phố, quốc gia, một đơn vị lãnh thổ, hay toàn bộ thế giới. Đơn vị: Người/Km2 – Tính mật độ năm 2001 các nước: + Việt Nam: 78.700.000 người / 329.314 km2 = 239 người/km2. + Trung Quốc: = 1.273.300.000 người / 9597000 km2 = 133 người/km2 + In-đô-nê-xi-a: 206.100.000 người / 1919000 km2 = 107 người/km2

- Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, nhưng lại có mật độ dân số cao hơn. Nguyên nhân, do đất hẹp, người đông.

Bình luận (0)
Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:15

- Mật độ dân số là số cư dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (đơn vị: người/km2).

Cách tính: Lấy dân số (người) chia cho diện tích (km2).

- Tính mật độ dân số các nước:

+ Việt Nam: 239 người/km2.

+ Trung Quốc: 13 người/km2.

+ In-đô-nê-xi-a: 107 người/km2.

- Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, nhưng lại có mật độ dân số cao hơn. Nguyên nhân, do đất hẹp, người đông.  

Bình luận (1)
Trần Nhật Minh
6 tháng 4 2017 lúc 18:34

-Mật độ dân số là số dân trung bình sinh sông trên một đơn vị diện tính lảnh thổ (người / \(km^2\))

-Tính mật độ dân số năm 2001 là :

+ Nước Việt Nam : 78,7 : 329314= 2,4 (người / \(km^2\))

+ Nước Trung Quốc : 1273 : 9597000=1,3 (người / \(km^2\))

+Nước In-đô-nê-xi-a:206,1:1919000=1,8 (người / \(km^2\))

Bình luận (2)
Linh Diệu
30 tháng 3 2017 lúc 11:16

- Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà khoa học đã chia dân cư thành ba chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it ( người da vàng), Nê-grô-it (người da đen) và Ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng). -Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ở châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it và châu Âuthuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

Bình luận (0)
Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:16

Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà khoa học đã chia dân cư hành ba chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường gọi là người da vàng), Nê-grô-it (người da đen) vàƠ-rô-pê-ô-it (người da trắng). Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ở châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it và châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

Bình luận (0)
Phạm Thu Thủy
30 tháng 3 2017 lúc 11:35

Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà khoa học đã chia dân cư hành ba chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường gọi là người da vàng), Nê-grô-it (người da đen) và Ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng). Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ở châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it và châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

Bình luận (0)
qwerty
1 tháng 6 2017 lúc 17:09

- Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,...

- Hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất là Nam Á, Đông Nam Á.

Bình luận (0)
Nguyễn Thiên Trang
1 tháng 6 2017 lúc 20:35

Trả lời:

- Những khu vực đông dân:

+ Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn (Hoàng Hà, sông An, sông Hằng, sông Nin,...).

+ Những khu vực có kinh tế phát triển của các châu lục (Tây Au, Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi).

- Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất: Hai đồng bằng của hai con sông lớn: Hoàng Hà, sông Hằng.

- Những khu vực thưa dân: các hoang mạc, các vùng cực và gần cực, các vùng núi cao, các vùng nằm sâu trong lục địa,...

Bình luận (0)
Đoàn Lê Na
1 tháng 9 2017 lúc 19:39

- Khu vực tập trung đông dân :

+ Ở Châu Á : Đông Á, Tây Á, Đông Nam Á

+ Ở Châu Phi : Tây Phi

+ Ở Châu Âu : Trung Âu, Tây Âu

+ Ở Châu Mĩ : Đông Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Đông Nam Braxin

- Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất là : Đông Nam Á và Nam Á.

vui Chúc các bạn học tốt !

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN