Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

Trần Hoàng Nghĩa
3 tháng 4 2017 lúc 14:41

Tình huống thể hiện quyền tự do ngôn luận là tình huống (b), (d).

Bình luận (0)
Phạm Phương Anh
5 tháng 4 2017 lúc 16:30

Tình huống thể hiện quyền tự do ngôn luận: a), b), c).ok

Bình luận (0)
Trần Thị Thùy Linh
5 tháng 5 2017 lúc 20:26

Mình nghĩ là b, c, dhaha

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
3 tháng 4 2017 lúc 14:41

- Học sinh được phép góp ý và phát biểu:

- Bằng cách:

+ Trực tiếp phát biểu tại các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của công dân vào dự thảo luật.

+ Viết thư đóng góp ý kiến gửi cơ quan soạn thảo luật...

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
3 tháng 4 2017 lúc 14:40

Chuyên mục:

- Hộp thư truyền hình; - Nhịp cầu tuổi thơ;

- Bạn của nhà nông; - Với khán giả VTV3;

- An toàn giao thông; - Blog giao thông ...

Bình luận (0)
ngân bùi
7 tháng 5 2017 lúc 21:07

leuleuđường giây nong

trai tim cho em

trả lời bạn nghe đài

dân hỏi bộ trưởng trả lời

việc tử tê

Bình luận (0)
Nguyễn Thiên Lan
4 tháng 5 2019 lúc 11:32

Hộp thư công dân

Thư bạn đọc

Hộp thư truyền hình

Góc tâm sự

Tư vấn sức khỏe

Trả lời bạn nghe đài

An toàn giao thông

Bạn của nhà nông

Nhịp cầu tuổi thơ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN