Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

Trần Hoàng Nghĩa
3 tháng 4 2017 lúc 14:49

a) Điểm đúng của ông Tám: giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi, bảo quản tài sản được giao.

- Điểm chưa đúng của ông Tám:

+ Sử dụng tài sản được Nhà nước giao quản lý vào mục đích bất hợp pháp (In thu nhỏ tài liệu cho thí sinh dễ mang vào phòng thi).

+ Sử dụng tài sản được Nhà nước giao vào mục đích kiếm lời cho cá nhân.

b) Người quản lý tài sản Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm:

+ Bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí.

+ Không xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản Nhà nước).

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
3 tháng 4 2017 lúc 14:49

Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng của học sinh thể hiện qua các việc làm sau:

- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt...

- Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm...).

- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng;

- Đấu tranh chông những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước;

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
23 tháng 4 2017 lúc 10:27

Không được xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng

- Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí

3. Trách nhiệm của Nhà nước

- ban hành các quy định pháp luật

- Tuyên truyền giáo dục

III, Bài tập

1. bài tập 1

Không được xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng

- Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí

3. Trách nhiệm của Nhà nước

- ban hành các quy định pháp luật

- Tuyên truyền giáo dục

III, Bài tập

1. bài tập 1

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
3 tháng 4 2017 lúc 14:49

- Nhà nước thực hiện quản lý tài sản bằng việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (tài sản Nhà nước).

- Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN