Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 8 tháng 6 2017 lúc 21:42

Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên nguyên tắc của hiện tượng cảm ứng điện từ . Khi từ thông xuyên qua một khung dây kín biến thiên thì trong khung suất hiện một suất điện động cảm ứng

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 8 tháng 6 2017 lúc 21:42

Dòng xoay chiều một pha là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cos.

Dòng ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng một pha có cùng tần số nhưng lệch nhau từng đôi 1 góc = 1200

=> dòng 1 pha là thành phần của dòng 3 pha

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 8 tháng 6 2017 lúc 21:43

C.

n = 300 vòng/giây = 5 vòng/s số cặp cực nam châm p = 10.

Vậy f = np = 50 vòng/giây.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 8 tháng 6 2017 lúc 21:43

Vì ba tải đối xứng nên ba vecto quay của ba dòng điện trong các tải đó có dạng như hình 17.2. Dòng điện qua dây trung hòa là tổng của ba dòng điện qua ba tải.

Do tính đối xứng ta có : + + = .

Vậy dòng điện qua dây trung hòa bằng 0.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN