Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:31

Một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản, đó là: làm bài tập, vẽ hình,... trên lớp và ở nhà.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:29

Cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất: Đó là nháy đúp biểu tượng của Word trên màn hình nền.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:32

Một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ Word đó là :

- Thanh tiêu đề: chứa tên của tệp văn bản. Tên tệp mới tạo ngầm định là Document1.doc;

- Thanh bảng chọn;

- Thanh công cụ chuẩn;

- Thanh công cụ định dạng;

- Thước: thước ngang và thước dọc;

- Vùng soạn thảo: vùng để nhập văn bản;

- Thanh cuộn: cuộn ngang và cuộn dọc;

- Thanh công cụ vẽ;

- Thanh trạng thái.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:33

* Bảng chọn gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là thanh bảng chọn.

* Thanh công cụ gồm các nút lệnh.

* Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới một lệnh tương ứng thay vì thực hiện lệnh này trong bảng chọn.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:30

Đánh dấu vào các lựa chọn đúng trong các câu sau đây

- Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

- Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

- Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

Bình luận (0)
Ngọc Lan Tiên Tử
5 tháng 5 2019 lúc 21:48

-Để mở văn bản đã lưu trên máy tính:

C.Open

-Để lưu văn bản trên máy tính em cần:

A.Saven

-Dể mở một văn bản mới em cần:

B.New

Bình luận (0)
diem pham
5 tháng 5 2019 lúc 21:49

- Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

- Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

- Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh:

A. Save

B. New

C. Open

D. Copy

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:33

Khi em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có thể không có trong văn bản nếu trước đó bởi vì em không thực hiện thao tác lưu văn bản nên văn bản chưa được lưu trữ.

Bình luận (0)
trang nc1
8 tháng 4 2020 lúc 20:16

Khi em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có thể không có trong văn bản nếu trước đó bởi vì em không thực hiện thao tác lưu văn bản nên văn bản chưa được lưu trữ.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN