Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:19

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Đỗ kim Oanh
29 tháng 10 2017 lúc 21:50

ĐÁ đúng là: a, dd BaCL2

vì tạo kết tủa trắng khi td với Na2SO4

và không xảy ra hiện tượng gì khi td với Na2CO3

Bình luận (0)
Đỗ kim Oanh
29 tháng 10 2017 lúc 21:53

đó là ý kiến của mình , đọc phần trả lời của bn Hai Binh ,mình thấy khác kq nên cx ko chắc chắn

Bình luận (0)
Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:18

a) Phản ứng giữa các dung dịch trên đều thuộc loại phản ứng trao đổi, muốn xảy ra được sản phẩm phải có chất không tan, chất khí hoặc H2O.

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:17

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)