Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 16 tháng 4 2017 lúc 15:52

a. Lực đàn hồi của lò xo:

+ Phương: Trùng với phương của trục lò xo.

+ Chiều: ngược chiều biến dạng của lò xo: khi lò xo dãn, lực đàn hồi hướng vào trong, khi nén, lực đàn hồi hướng ra ngoài.

+ Điểm đặt: Đặt vào vật tiếp xúc với vật.

b. Dây cao su, dây thép

+ Phương: Trùng với chính sợi dây.

+ Chiều: Hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây.

c. Mặt phẳng tiếp xúc:

+ Phương của lực đàn hồi: Vuông góc với mặt tiếp xúc.

+ Điểm đặt: Đặt vào vật gây biến dạng của mặt phẳng.

+ Chiều: hướng ra ngoài mặt phẳng tiếp xúc.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 16 tháng 4 2017 lúc 15:51

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo : Fdh = k|∆l|.

k gọi là độ cứng của lò xo (hay còn gọi là hệ số đàn hồi), đợn vị N/m.

|Δl| = |l-l0 | là độ biến dạng (bao gồm độ dãn ra hay nén lại) của lò xo.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 16 tháng 4 2017 lúc 15:51

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bình luận (0)
trần đức anh
trần đức anh 31 tháng 12 2019 lúc 19:21

k= 100N/m

△l=10 cm= 0,1 m

\(F_{dh}=k.\Delta l=100.0,1=10N\)

mà Fdh=m.g

⇒m=\(\frac{F_{dh}}{g}=\frac{10}{10}=1N\)

Chọn D.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 16 tháng 4 2017 lúc 15:51

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 16 tháng 4 2017 lúc 15:51

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 16 tháng 4 2017 lúc 15:52

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN