Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:39

Nếu máy tính không có hệ điều hành thì nó không thể hoạt động được bời vì hệ điổi hành là một chương trình đặc biệt là cầu nối giữa thiết bị với người dùng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:39

Hệ điều hành là một phần mềm. Đó là phần mềm hệ thống, là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chuẩn xác. Ví dụ, DOS, WINDOWS 98, WINDOWS XP...

Bình luận (0)
Hoàng Tử
9 tháng 3 2019 lúc 8:41

hệ điều hành là phần mềm chính xác hơn là phần mềm hệ thống

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:40

Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng: Hệ điều hành là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Còn phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể.

Ví dụ, Microsoft Word, Microsoft Excel,... Hệ điều hành là môi trường làm việc cho các phần mềm ứng dụng. Không có hệ điều hành thì các phần mềm ứng dụng không thể hoạt động được.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:40

Nhiệm vụ của hệ điều hành đối với máy tính:

* Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi hệ điều hành. Tài nguyên của máy tính (ví dụ như CPU, bộ nhớ,...) chỉ có giới hạn nhưng các chương trình phần mềm luôn muốn hoạt động tối đa. Nếu không được điều khiển, hiện tượng tranh chấp tài nguyên của máy tính sẽ xảy ra, hệ thống sẽ hoạt động hỗn loạn.

Nhờ có hệ điều hành, hoạt động của toàn bộ hệ thống sẽ trở nên nhịp nhàng.

* Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.

* Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:40

Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.

Bình luận (0)
Mai Lan
13 tháng 10 2018 lúc 18:13

hệ điều hành

Bình luận (0)
Cuc Nguyen
14 tháng 10 2018 lúc 21:48

Hệ điều hành

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:40

Các tài nguyên của máy tính, đó là tất cả các thiết bị phần cứng (màn hình, máy in, bàn phím,ram, card màn hình , chuột , ...... ), phần mềm (phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng) và dữ liệu có trên máy tính. Trong số các tài nguyên phần cứng thì bộ nhớ là quan trọng nhất

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN