Bài 1. Từ máy tính đến Mạng máy tính

Angus
20 tháng 4 2018 lúc 17:31

Mạng máy tỉnh là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng,...
• Các lợi ích cùa mạng máy tính, đó là:
- Dùng chung dữ liệu: có thề sao chép dữ liệu từ máy này sang máy khác hoặc lưu dữ liệu tập trung ở máy chủ, từ đó người dùng trên mạng có thể truy cập đến khi cần thiết;
- Dùng chung các thiết bị phần cứng: Chia sẻ máy in, bộ nhớ, các ổ đĩa và nhiều thiết bị khác để người dùng trên mạng có thề dùng chung;
- Dùng chung các phần mềm: Có thể cài đặt phần mềm lên máy tính để người dùng trên mạng dùng chung. Nó sẽ giúp tiết kiệm đáng kể;
- Trao đổi thông tin: Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính thông qua thư điện từ (e-mail) hoặc phần mềm trò chuyện trực tuyến (chat).

Bình luận (0)
Trần Bảo Nam
24 tháng 7 2018 lúc 7:13

Mạng máy tính là những mạng của những người khác gần nhà mình.Mạng máy tính để kết nối,nếu mà mình không biết mạng của người khác,thì mình sẽ gọi người khác tới để ghi mật khẩu.

Bình luận (1)
Trần Hồ Hoàng Vũ
27 tháng 8 2018 lúc 14:07

- Mạng máy tính là tập hợp nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn để tạo thành một hệ thống cho phép người dùng trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu phần mềm, phần cứng.

- Lợi ích của mạng máy tính: dùng chung dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung các phần mềm, trao đổi thông tin.

Bình luận (0)
Mặc Chinh Vũ
6 tháng 8 2018 lúc 7:31

Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì?
Trả lời:
Các thành phần cơ bản cỉa mạng máy tính:
- Các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in,... kết nối với nhau tạo thành mạng;
- Môi trường truyền dẫn (các loại dây dẫn, sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh,...) cho phép các tín hiệu truyền qua đó;
- Các thiết bị kết nối mạng (hay gọi là thiết bị mạng: môđem, hub, switch,...) cùng môi trường truyền dẫn có nhiêmh vụ kết nối các thiết bị đầu cuối trong phạm vi mạng
- Giao thức truyền thông (protocol) là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng.

Bình luận (0)
Xin Lỗi 1 Tình Yêu
29 tháng 8 2019 lúc 19:24

Các tiêu chí được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN đó là:

- Dựa trên phạm vi địa lí

+ Mạng LAN là mạng mà hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi hẹp như một văn phòng, tòa nhà,...

+ Mạng WAN là mạng mà hệ thống máy tính được kết nói trong phạm vi rộng như phạm vi một tỉnh, khu công nghiệp, một quốc gia hay có quy mô toàn cầu.


Bình luận (0)
Trần Bảo Nam
24 tháng 7 2018 lúc 7:16

Mạng có dây:

Mạng có dây sẽ dễ dàng khi mình kết nối.

Mạng không dây:

Mạng không dây sẽ kết nối lâu hơn khi bật máy tính.

Bình luận (0)
Xin Lỗi 1 Tình Yêu
29 tháng 8 2019 lúc 19:23

Một số thiết bị có thể kết nối vào mạng để trở thành tài nguyên dùng chung đó là: máy in mạng, bộ nhớ, các ổ đĩa,…

Bình luận (0)
Xin Lỗi 1 Tình Yêu
29 tháng 8 2019 lúc 19:22

Sự khác nhau về vai trò của máy chủ với máy trạm trên mạng máy tính:

Máy chủ (Server): Là máy có cấu hình mạnh, được cài đặt các chương trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung

Máy trạm (Client, Workstation): Là máy sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN