Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 3 tháng 4 2017 lúc 17:25

Em lựa chọn cách giải quyết:

(c) Lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo.

Bởi vì: khi bạn có ý kiến em lắng nghe tức là em tôn trọng ý kiến của bạn, khi lắng nghe ý kiến của bạn trên cơ sở đó em phân tích, đánh giá xem ý kiến của bạn đã hợp lý hay chưa hợp lý, sau đó em mới đưa ra ý kiến của mình, nếu ý kiến của bạn đúng em phải bảo vệ ý kiên đó tức là em tôn trọng lẽ phải. Nếu ý kiến của bạn chưa đúng em phải thuyết phục bạn và mọi người thấy được cái sai để tôn trọng ý kiến đúng.

Bình luận (1)
hoang ngoc han
hoang ngoc han 12 tháng 9 2017 lúc 10:20

-Chon y c) nha ban

-Boi vi khi mk dua ra y kien cac ban da cung lang nghe va dua ra cac y kien khac la cac ban da ton trong mk vi the mk cx phai lang nghe ban noi va ton trong y kien cua ban.hihi

Bình luận (0)
Phạm Mỹ Dung
Phạm Mỹ Dung 5 tháng 9 2018 lúc 10:35

Em sẽ lựa chọn đáp án:

c. Lắng nghe ý kiến của các bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lí nhất thì theo.

Bởi vì: Khi thảo luận nhóm, trong đầu mình cũng đã có những đáp án cho mình. Tuy nhiên, mình chưa chắc chắn là đó có phải là đáp án đúng hay không. Vì vậy, cần phải chú ý lắng nghe các bạn trình bày, bạn nào nói mà mình nhận thấy hợp lí, đúng đắn thì mình sẽ ủng hộ ý kiến đó.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 3 tháng 4 2017 lúc 17:25

- Em chọn phương án (c). Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa. - Bởi vì: Nếu bạn thân mắc khuyết điểm em chỉ rõ cái sai của bạn, khuyên bạn nhận ra cái sai để khắc phục sửa chữa và lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa, chính là em đã hành động đúng, không bao che dung túng những thiếu sót của bạn, đó là em đã giúp đỡ bạn một cách chân tình thẳng thắn, là em đã tôn trọng lẽ phải, giúp bạn điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 28 tháng 8 2018 lúc 19:59

- Em chọn phương án (c). Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa. - Bởi vì: Nếu bạn thân mắc khuyết điểm em chỉ rõ cái sai của bạn, khuyên bạn nhận ra cái sai để khắc phục sửa chữa và lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa, chính là em đã hành động đúng, không bao che dung túng những thiếu sót của bạn, đó là em đã giúp đỡ bạn một cách chân tình thẳng thắn, là em đã tôn trọng lẽ phải, giúp bạn điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.

Bình luận (0)
Phạm Mỹ Dung
Phạm Mỹ Dung 5 tháng 9 2018 lúc 10:35

- Nếu người bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án:

c. Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để làm sao bạn không mắc phải những khuyết điểm đó nữa.

Bởi vì: Nếu mình giúp bạn nhận ra khuyết điểm của mình thì đó mới thực sự là những người bạn tốt. Có thể bạn mắc khuyết điểm nhưng chưa ai nhắc bạn thì mình nhỏ nhẹ góp ý nhắc cho bạn. Để bạn biết và cố gắng lần sau không bị mắc lại khuyết điểm đó thêm lần nào nữa. Mình chân thành góp ý cho bạn thì bạn sẽ tiếp thu và sửa chữa.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 3 tháng 4 2017 lúc 17:24

Hành vi (a), (c), (e) biểu hiện sự tôn trọng lẽ phải.

Bình luận (0)
Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn 21 tháng 4 2017 lúc 14:09

hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải là:

a,c,e

Bình luận (0)
Thùy Tranq
Thùy Tranq 12 tháng 6 2017 lúc 15:19

a-c-e là hành vi tôn trọng lẽ phải

Bình luận (0)
Trần Kiều Anh
Trần Kiều Anh 3 tháng 4 2017 lúc 20:37

* Tôn trọng lẽ phải :

- Chấp hành nội quy nơi sống và làm việc .

- Phê phán việc làm sai trái .

- Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích, đánh giá ý kiến hợp lý .

- Tôn trọng các quy định của nhà trường đề ra .

* Không tôn trọng lẽ phải :

- Làm trái quy định của pháp luật .

- Vi phạm nội quy trường học .

- Thích việc gì thì làm .

- Không dám đưa ra ý kiến của mình .

- Không muốn làm mất lòng ai, gió chiều nào che chiều ấy .

Bình luận (0)
Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn 20 tháng 4 2017 lúc 15:02

những hành vi tôn trọng lẽ phải là

- chấp hành mọi nội quy nơi mình sống ,làm việc và học tập

-phê phán những việc làm sai trái

những hành vi không tôn trọng lẽ phải là

-chỉ làm việc mà mình thích

-tránh tham gia vào những việc làm không liên quan đến mình

Bình luận (0)
Vương Thảo Ly
Vương Thảo Ly 30 tháng 8 2017 lúc 18:12

Tôn trọng lẽ phải :

+ Biết chỉ ra khuyết điểm của bạn

+ Ko nhận hối lộ

+ Chấp hành tốt nội quy nơi mk sống, nơi mk làm việc

+ Lắng nghe ý kiến của người khác

Ko tôn trọng lẽ phải :

+ Chỉ làm những việc mk thích

+ Bạn mắc khuyết điểm thì xa lánh bạn

+ Làm trái quy định của pháp luật

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 3 tháng 4 2017 lúc 17:24

- Thật vàng, không sợ lửa.

- Nói phải củ cải cũng nghe.

Danh ngôn

“Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận"

Bình luận (3)
banoheto
banoheto 9 tháng 6 2017 lúc 10:55

Câu ca dao, tục ngữ:

-Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.

-Khó mà biết lẽ biết trời

Biết ăn biết ở hơn người giàu sang.

-Lời hơn lẽ thiệt.

-Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.

-Lời hơn lẽ phải.

-Làm người mà chẳng biết suy

Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.

Bình luận (0)
thiên thương nguyễn ngọc
thiên thương nguyễn ngọc 5 tháng 8 2017 lúc 20:42
Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn Lời hơn lẽ thiệt Khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời Lời hay lẽ phải Vàng thật không sợ lửa Nói phải củ cải cũng nghe
Bình luận (0)
Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 3 tháng 4 2017 lúc 17:23

- Phải có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân trở thành người biết tôn trọng lẽ phải.

- Phải phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hằng ngày.

- Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải.

- Phải sống trung thực, thật thà và tôn trọng người khác.

- Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập.

Bình luận (1)
Nội Nguyễn
Nội Nguyễn 20 tháng 9 2017 lúc 20:04

Phải có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân trở thành người biết tôn trọng lẽ phải.

- Phải phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hằng ngày.

- Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải.

- Phải sống trung thực, thật thà và tôn trọng người khác.

- Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập.

Bình luận (0)
Loading...