Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Võ Đông Anh Tuấn
1 tháng 4 2017 lúc 9:54

+ Nước ta có 54 dân tộc.

+ Bản sắc văn hóa của các dân tộc được thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, tập quán, phương thức sản xuất…

+ Ví dụ:

- Trang phục dân tộc dân tộc của người Mông, người Thái khác với trang phục dân tộc của người Kinh, người Khơ – me.

- Ngày Tết cổ truyền của dân tộc diễn ra vảo những thời điểm khác nhau, với những nghi thức khác nhau:

- Lễ Tết lớn nhất của người Kinh, người Hoa là Tết Nguyên Đán bắt đầu từ mùng một tháng giêng theo Âm lịch

- Lễ Tết lớn nhất của người Khơ – me là Lễ mừng năm mới Chol Chnăm Thmáy diễn ra vào tháng 4 Dương lịch.

- Lễ Tết cơm mới của người Ê Đê (Đắk Lắk) diễn ra vào tháng 10 Dương lịch .

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
3 tháng 4 2017 lúc 14:57

+ Nước ta có 54 dân tộc.

+ Bản sắc văn hóa của các dân tộc được thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, tập quán, phương thức sản xuất…

+ Ví dụ:

- Trang phục dân tộc dân tộc của người Mông, người Thái khác với trang phục dân tộc của người Kinh, người Khơ – me.

- Ngày Tết cổ truyền của dân tộc diễn ra vảo những thời điểm khác nhau, với những nghi thức khác nhau:

- Lễ Tết lớn nhất của người Kinh, người Hoa là Tết Nguyên Đán bắt đầu từ mùng một tháng giêng theo Âm lịch

- Lễ Tết lớn nhất của người Khơ – me là Lễ mừng năm mới Chol Chnăm Thmáy diễn ra vào tháng 4 Dương lịch.

- Lễ Tết cơm mới của người Ê Đê (Đắk Lắk) diễn ra vào tháng 10 Dương lịch.

Bình luận (0)
Hiếu Nguyễn
27 tháng 6 2017 lúc 17:05

Nước ta có 54 dân tộc anh em.

- Những nét văn hóa riêng:

+Ngôn ngữ

+Trang phục

+Phong tục, tập quán

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
1 tháng 4 2017 lúc 9:54

+ Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du hơn 30 dân tộc

- Ở vùng thấp: người Tây, Nùng tập trung nhiều ở tả ngạn sông Hồng. Người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Mã.

- Người Dao sống chủ yếu trên các sườn núi từ độ cao 700 đến 1000 m.

- Ngườ Mông sống trên các vùng núi cao.

* Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên có trên 20 dân tộc, cư trú thành vùng khá rõ rệt

- Người Ê – đê ở Đắk Lắk

- Người Gia – rai ở Kon Tum và Gia Lại

- Người Mông, Cơ – ho ở Lâm Đồng...

* Duyên hải cực nam Trung Bộ có người Chăm (Ninh Thuận, Bình Thuận)

* Nam Bộ có người Khơ – me, người Chăm

* Người Hoa sống chủ yếu ở các đô thị, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh

+ Hiện nay, công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, những chính sách mới đã làm cho bức tranh phân bố các dân tộc trên lãnh thổ nước ta có nhiều thay đổi.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
3 tháng 4 2017 lúc 14:57

+ Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du hơn 30 dân tộc

- Ở vùng thấp: người Tây, Nùng tập trung nhiều ở tả ngạn sông Hồng. Người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Mã.

- Người Dao sống chủ yếu trên các sườn núi từ độ cao 700 đến 1000 m.

- Ngườ Mông sống trên các vùng núi cao.

* Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên có trên 20 dân tộc, cư trú thành vùng khá rõ rệt

- Người Ê – đê ở Đắk Lắk

- Người Gia – rai ở Kon Tum và Gia Lại

- Người Mông, Cơ – ho ở Lâm Đồng...

* Duyên hải cực nam Trung Bộ có người Chăm (Ninh Thuận, Bình Thuận)

* Nam Bộ có người Khơ – me, người Chăm

* Người Hoa sống chủ yếu ở các đô thị, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh

+ Hiện nay, công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, những chính sách mới đã làm cho bức tranh phân bố các dân tộc trên lãnh thổ nước ta có nhiều thay đổi.

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hà
7 tháng 4 2017 lúc 22:36

Địa lý dân cư

Bình luận (0)
Châu Nguyễn
20 tháng 5 2018 lúc 17:01

Một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người:

+ Hàng thổ cẩm của các dân tộc Mông, Thái, Dao,… (Tây Bắc).

+ Hàng tơ lụa của dân tộc Chăm (An Giang).

+ Đồ gốm của dân tộc Chăm (Ninh Thuận).

+ Cồng , chiêng của các dân tộc Ba – na, Ê – đê, Gia – rai (Tây Nguyên)

Bình luận (0)
Ngô thừa ân
26 tháng 8 2018 lúc 14:50

Một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người:

Hàng thổ cẩm của các dân tộc Mông, Thái, Dao,… (Tây Bắc). Hàng tơ lụa của dân tộc Chăm (An Giang). Đồ gốm của dân tộc Chăm (Ninh Thuận). Cồng , chiêng của các dân tộc Ba – na, Ê – đê, Gia – rai (Tây Nguyên).
Bình luận (0)
Ngọc Lan
5 tháng 6 2017 lúc 14:05

Dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, rèn sắt, làm tranh,..

Bình luận (0)
Châu Nguyễn
20 tháng 5 2018 lúc 16:59

Người Kinh phân bố khắp cả nước ,song tập trung hơn ở các vùng đồng bằng ,trung du và duyên hải .

Bình luận (0)
Ngọc Lan
5 tháng 6 2017 lúc 14:11

Dạ câu này em tự làm nhé cô!

Trả lời:

Dựa vào vốn hiểu biết của em, em nghĩ các dân tộc ít người sẽ thường phân bố những nơi hẻo lánh, kinh tế chưa phát triển, đường sá, cầu cống còn đang chưa được chú trọng, khi hậu khắc nghiệt. Nói tóm lại dân tộc ít người sống ven biển, trên núi cao và trung du cô ạ!

Bình luận (0)
Ngọc Lan
5 tháng 6 2017 lúc 14:13

Em đọc lộn đề rồi! Em làm lại nhé!

Trả lời:

Người Kinh thường sống những nơi đông người qua lại, nơi phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng được chú trọng, điều kiện sống và sinh hoạt thuận lợi. Đó là những nơi như đồng bằng,..

Bình luận (0)
Ngô thừa ân
26 tháng 8 2018 lúc 14:51

Các dân tộc ít người chỉ chiếm 13,8% phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.

Ở vùng thấp: người Tày, Nùng tập trung nhiều ở tả ngạn sông Hồng. Người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Mã. Người Dao sống chủ yếu trên các sườn núi từ độ cao 700 đến 1000 m. Người Mông sống trên các vùng núi cao.
Bình luận (0)
Ngọc Lan
5 tháng 6 2017 lúc 14:11

Dạ câu này em tự làm nhé cô!

Trả lời:

Dựa vào vốn hiểu biết của em, em nghĩ các dân tộc ít người sẽ thường phân bố những nơi hẻo lánh, kinh tế chưa phát triển, đường sá, cầu cống còn đang chưa được chú trọng, khi hậu khắc nghiệt. Nói tóm lại dân tộc ít người sống ven biển, trên núi cao và trung du cô ạ!

Bình luận (0)
Hiếu Nguyễn
27 tháng 6 2017 lúc 16:56

các dân tộc ít người thường sinh sống ở trung du, miền núi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN