Bài 8. Áp suất lỏng - Bình thông nhau

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 17:34

C1:

Giải: Các màng cao sua biến dạng, điều đó chứng tỏ chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình và thành bình.

C2:

Giải: Chất lỏng gây ra áp suất ở mọi phương.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:32

Đáp án bài C1: Các màng cao su biến dạng, điều đó chứng tỏ chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình và thành bình giải bài C2: Chất lỏng gây ra áp suất ở mọi phương.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 17:33

Giải:

Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên các vật trong lòng nó.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:30

Giải

Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên các vật trong lòng nó.

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:38

Chứng tỏ chất lỏng gây ra áp xuất trong lòng của nó

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 17:33

Giải

(1): thành bình

(2): đáy

(3): trong lòng.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:30

Giải

(1) thành bình

(2) đáy

(3) trong lòng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 17:32

Giải:

Mực nước trong bình sẽ ở trạng thái vẽ như hình 8.6c.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:29

Mực nước trong bình sẽ ở trạng thái vẽ như hình 8.6c

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:38

Hình a: Pa>Pb

Hình b: Pb>Pa

Hình c: Pa=Pb

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 17:32

Khi lặn xuống biển, người thợ lặn mặc bộ áo lặn nặng nề, chịu được áp suất lên đến hàng nghìn N/m2 vì lặn dưới sâu dưới lòng biển. áp suất do nước biển gây nên lên đến hàng nghìn N/m2, người thợ lặn nếu không mặc áo lặn thỳ sẽ không thể chịu được áp suất này.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:28

Khi lặn xuống biển, người thợ lặn mặc bộ áo lặn nặng nề, chịu được áp suất lên đến hàng nghìn N/m2 vì lặn dưới sâu dưới lòng biển. áp suất do nước biển gây nên lên đến hàng nghìn N/m2, người thợ lặn nếu không mặc áo lặn thỳ sẽ không thể chịu được áp suất này.

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:37

Vì càng xuống sâu áp xuất chất lỏng gây ra càng lớn

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 17:30

Giải:

Áp suất của nước ở đáy thùng là:

P1 = d.h1 = 10000.1,2 = 12000 N/m2

Áp suất của nước lên điểm cách đáy thùng là 0,4 m là:

P2 =d.h2 = 10000.(1,2 – 0,4) = 8000 N/m2.

Bình luận (1)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:28

Giải.

Áp suất của nước ở đáy thùng là:

P1 = d.h1 = 10000.1,2 = 12000 N/m2

Áp suất của nước lên điểm cách đáy thùng là 0,4 m là:

P2 =d.h2 = 10000.(1,2 – 0,4) = 8000 N/m2.

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 9 tháng 11 2017 lúc 17:15

Áp suất tác dụng lên đáy thùng là:

p = d.h1 = 10000.1,2 = 12000 N/m2.

Áp suất tác dụng lên điểm cách đáy thùng 0,4 m là:

p = d.h2 = 10000.(1,2 - 0,4) = 8000 N/m2

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 17:29

Giải.

Ấm có vòi cao hơn sẽ đựng được nhiều nước hơn vì ấm và vòi là bình thông nhau nên mực nước ở ấm và vòi luôn cùng một độ cao.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:27

Ấm có vòi cao hơn sẽ đựng được nhiều nước hơn vì ấm và vòi là bình thông nhau nên mực nước ở ấm và vòi luôn cùng một độ cao

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:36

Ấm bên trái đựng nhìu nước hơn vì vòi của nó cao hơn ấm bên phải

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 17:29

Giải:

Để biết mức chất lỏng trong bình kín trong suốt, người ta dựa vào nguyên tắc bình thông nhau: Một nhánh làm bằng chất liệu trong suốt, mực nước trong bình kín luôn bằng mực chất lỏng mà ta nhìn thấy ở phần trong suốt. Thiết bị này được gọi là ống đo mực chất lỏng.

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:26

Giải:

Để biết mức chất lỏng trong bình kín trong suốt, người ta dựa vào nguyên tắc bình thông nhau: Một nhánh làm bằng chất liệu trong suốt, mực nước trong bình kín luôn bằng mực chất lỏng mà ta nhìn thấy ở phần trong suốt. Thiết bị này được gọi là ống đo mực chất lỏng

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:35

Thiết bị dựa trên nguyên tắc bình thông nhau để xác định mực chất lỏng trong bình A

Bình luận (0)
Hai Binh
Hai Binh 17 tháng 4 2017 lúc 18:43

Ta có công thức:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Hay:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 28 tháng 4 2017 lúc 20:34

Ta có công thức:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Hay:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 9 tháng 11 2017 lúc 17:26

Ta có công thức:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Hay:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN