Bài 9. Áp suất khí quyển

Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:16

Giải:

Khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra, thì áp suất của không khí trong hộp nhỏ hơn áp suất ở ngoài, nên vỏ hộp chịu tác dụng áp dụng của áp suất không khí từ ngoài vào làm vỏ hộp bị bẹp theo mọi phía.

Bình luận (0)
thái thương nguyễn
1 tháng 8 2017 lúc 12:54

vi ap suat ben trong hop sua <ap suat ben ngoai ma ap suat tac dung moi huong nen hop sua bi bep lai

Bình luận (0)
nguyen thi vang
16 tháng 9 2017 lúc 12:39

Câu 1. Hút bớt không khí trong vỏ hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.

Hãy giải thích tại sao.

Giải:

Khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra, thì áp suất của không khí trong hộp nhỏ hơn áp suất ở ngoài, nên vỏ hộp chịu tác dụng áp dụng của áp suất không khí từ ngoài vào làm vỏ hộp bị bẹp theo mọi phíaBình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:15

C2:

Nước không chảy ra khỏi ống vì áp lực của không khí tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước(áp lực của không khí bằng trọng lượng của cột nước cao 10,37 m).

C3:

Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống ra thì nước sẽ chảy ra khỏi ống, vì khi bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì khí trong ống thông với áp suất khí quyển. áp suất khí trong ống cộng với áp suất cột nước trong ống lớn hơn áp suất khí quyển, bởi vậy nước chảy từ trong ống ta.

Bình luận (0)
Anh Triêt
18 tháng 9 2017 lúc 16:07

Giải:

Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống ra thì nước sẽ chảy ra khỏi ống, vì khi bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì khí trong ống thông với áp suất khí quyển. áp suất khí trong ống cộng với áp suất cột nước trong ống lớn hơn áp suất khí quyển, bởi vậy nước chảy từ trong ống ta.Bình luận (0)
nguyen thanh vy
29 tháng 10 2017 lúc 13:40

ko.vì áp lực không khí tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn trong lượng của cột nước

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:14

Giải:

Vì khí rút hết không khí ra thì áp suất trong quả cầu bằng không, trong khi đó vỏ quả cầu chịu áp suất khí quyển từ mọi phía làm cho hai bán cầu ép chặt vào với nhau.

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
16 tháng 11 2017 lúc 15:25

Rút hết không khí bên trong quả cầu ra thì áp suất không khí bên trong quả cầu không còn, khi đó vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyền từ mọi phía làm cho hai bán cầu ép chặt vào nhau. Chính vì vậy mà lực của hai đàn ngựa, mỗi đàn 8 con vẫn không kéo được hai bán cầu rời ra.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:13

C5:

Áp suất tác dụng lên A(ở ngoài ống) và áp suất tác dụng lên B ở trong ống bằng nhau vì hai điểm này cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng.

C6:

Áp suất tác dụng lên A là áp suất khí quyển, áp suất tác dụng lên B ( ở trong ống) là áp suất gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 cm.

C7:

Áp suất gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 c m tác dụng lên B được tính theo công thức: p = h.d = 0,76.136000 = 103360 N/M2.

Bình luận (1)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:38
Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
16 tháng 11 2017 lúc 15:02

C5: Ta thấy hai điểm A và B cùng nằm trên một mặt phẳng ngang trên mặt chất lỏng nên các áp suất tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B(ở trong ống) là bằng nhau.

C6: Áp suất tác dụng lên:

- A là áp suất khí quyển.

- B là áp suất gây bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76cm trong ống.

C7: Áp suất tác dụng lên B là: p = h.d = 0,76.136000 = 103360N/m2

Áp suât khí quyển là 103360N/m2 (vì áp suất khí quyển gây ra tại A bằng áp suất gây bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76cm trong ống).

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:12

Giải

Ta thấy áp lực tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giây từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của phần nước trong cốc nên nước không chảy ra ngoài.


Bình luận (0)
nguyen thi vang
16 tháng 9 2017 lúc 12:41

Câu C8 (SGK trang 34)

Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: Khi lộn ngược một cố nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao?

* Giải

Ta thấy áp lực tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giây từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của phần nước trong cốc nên nước không chảy ra ngoài.Bình luận (0)
Anh Triêt
18 tháng 9 2017 lúc 16:09

Giải

Ta thấy áp lực tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giây từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của phần nước trong cốc nên nước không chảy ra ngoài.Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:11

Giải

Bẻ một đầu ống thuốc tiêm, thuốc không chảy ra được ; bẻ hai đầu ống thuốc chảy ra dễ dàng.

Tác dụng của ống nhỏ giọt, tác dụng của lỗ nhỏ trên nắp ấm trà …


Bình luận (2)
Minh Lê Vũ Thùy
15 tháng 11 2017 lúc 21:52

Giải

Gói bim bim, bánh...phồng to khi bóc ra bị xẹp

Trên nắp bình nước có lỗ nhỏ để áp suất không khí trong bình thông với áp suất khí quyển, đẩy nước xuống

Bình luận (0)
Cô Bé Nghịch Ngợm
18 tháng 12 2017 lúc 8:26

Trên nắp ấm trà hay bình lọc nước thường có 1 lỗ nhỏ

Khi đục lỗ trên hộp sữa ông thọ phải đục 2 lỗ

Ống nhỏ giọt thường sử dụng trong phòng thí nghiệm

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:11

Giải:

Nồi áp suất khí quyển bằng 76 cmHg có nghĩa là không khí gây ra một áp suất ở đáy của cột thủy ngân cao 76 cm.

Tính áp suất này ra N/m2( xem C7).


Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
16 tháng 11 2017 lúc 15:21

Nghĩa là áp suất khí quyển bằng áp suất gây bởi trọng lượng của một cột thủy ngân cao 76cm.

Ta có: p = h.d = 0,76.136000 = 103360 N/m2.

Bình luận (0)
Trương Thị Hương Giang
28 tháng 11 2017 lúc 23:12

-Áp suất khí quyển bằng 76cm Hg có nghĩa là áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân cao 76 cm gây ra.

​ Áp suất khí quyển gây ra tại điểm A là: PA​ ​

​ Áp suất khí quyển gây ra tại điểm B là:

​PB= dHg. h​Hg​= 136000. 0,76= 103360 (Pa)

​PA=PB= 103360 (N/m​2)

​Chúc bạn học tốt!!! 😊😊😃

Bình luận (0)
nguyen thi vang
29 tháng 9 2017 lúc 5:34

Câu 11. Trong thí nghiệm Tô re xe li, giả sử không dung thùy ngân mà dùng cột nước thì nước trong ống cao bao nhiêu? Ống Tô ri xe li phải dài ít nhất là bao nhiêu?.

Giải:

Trong thí nghiệm của Tô ri xe li, giải sử không dùng thủy ngân mà dùng nước thì chiều cao của cột nước tính như sau:

P= h.d => h=p/d =10,336m.

P là áp suất khí quyển tính ra N/m2

d là trọng lượng riêng của nước.

Như vậy ống Tô ri xe li ít nhất dài 10,336 m.


Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:10

Giải:

Trong thí nghiệm của Tô ri xe li, giải sử không dùng thủy ngân mà dùng nước thì chiều cao của cột nước tính như sau:

P= h.d => h=p/d =10,336m.

P là áp suất khí quyển tính ra N/m2

d là trọng lượng riêng của nước.

Như vậy ống Tô ri xe li ít nhất dài 10,336 m.

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
16 tháng 11 2017 lúc 15:26

Độ cao của cột nước trong ống là:

Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Như vậy ống Tô-ri-xen-li phải có độ cao ít nhất là 10,336 m.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
17 tháng 4 2017 lúc 16:10

Không thể tính trức tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = h.d vì độ cao của lớp khí quyển không xác định được chính xác và trọng lượng riêng của không khí cũng thay đổi theo độ cao.

Bình luận (0)
Thanh Bach Bui
14 tháng 7 2017 lúc 9:12

Vì không thể xác định chính xác độ cao và trọng lượng riêng của không khí.

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
16 tháng 11 2017 lúc 15:22

Ta thấy độ cao của cột khí quyển không thể xác định chính xác, mặt khác trọng lượng riêng của khí quyển thay đổi nên không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN