Hỏi đáp môn Vật lý

Câu 1:

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

 • Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.

 • Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.

 • Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người tăng.

 • Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.

Câu 2:

Bỏ đinh sắt vào một cái ly rỗng. Biết trọng lượng riêng của sắt là , trọng lượng riêng của thủy ngân là . Nếu rót thủy ngân vào ly thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • Đinh sắt nổi lên.

 • Đinh sắt chìm dưới đáy ly.

 • Đinh sắt lơ lửng trong thủy ngân.

 • Lúc đầu nổi lên sau lại chìm xuống.

Câu 3:

Câu nhận xét nào sau đây là đúng?

 • Chỉ khi vật bị nhúng trong chất khí thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

 • Chỉ khi vật bị nhúng trong chất lỏng thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

 • Khi vật nhúng trong chất lỏng hoặc chất khí thì chịu lực đẩy Acsimet

 • Chỉ khi vật đặt trên mặt đất thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

Câu 4:

Có một khúc gỗ và một thỏi sắt có cùng khối lượng được nhúng chìm trong nước. Biết khối lượng riêng của gỗ nhỏ hơn khối lượng riêng của sắt. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng lên khúc gỗ lớn hơn.

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai vật không so sánh được.

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng lên thỏi sắt lớn hơn.

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai vật bằng nhau.

Câu 5:

Trong công thức tính lực đẩy Acsimét . Ở hình vẽ dưới đây thì V là thể tích nào?

 • Thể tích phần nổi của vật

 • Thể tích phần chìm của vật

 • Thể tích toàn bộ vật

 • Thể tích chất lỏng trong chậu

Câu 6:

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

 • Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

 • Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

 • Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h

 • Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Câu 7:

Trong một máy thủy lực, người ta dùng một lực 3000N để nâng một chiếc xe nặng 9 tấn. Khi đó, pittông lớn có tiết diện gấp bao nhiêu lần tiết diện pittông nhỏ?

 • 15 lần

 • 20 lần

 • 40 lần

 • 30 lần

Câu 8:

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng

 • trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng

 • trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

 • trọng lượng của vật

 • trọng lượng của chất lỏng

Câu 9:

Khi mẹ đi chợ về đến đầu ngõ còn cách nhà 150m, Huệ ra cửa đón mẹ, chú Vện cũng chạy theo. Chú Vện chạy đến mẹ, xong lại chạy đến Huệ và lại đến mẹ và cứ thế tiếp tục cho đến khi mẹ và chú Vện cùng vào nhà. Biết vận tốc của mẹ và chú Vện lần lượt là 5km/h và 10km/h. Quãng đường đi tổng cộng của Vện là

 • 300 m

 • 400 m

 • 200 m

 • 100 m

Câu 10:

Vật M và N có cùng khối lượng. Vật M làm bằng sắt có , vật N bằng nhôm có . Hai vật được treo vào 2 đầu của thanh CD có trục quay tại O và CO = OD. Nếu nhúng ngập cả 2 vật vào trong rượu thì thanh CD sẽ

 • Nghiêng về bên vật N

 • Nghiêng về phía thỏi được nhúng sâu hơn trong rượu

 • Vẫn cân bằng

 • Nghiêng về bên vật M

0 câu trả lời
Câu 1:

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

 • Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.

 • Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.

 • Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người tăng.

 • Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.

Câu 2:

Bỏ đinh sắt vào một cái ly rỗng. Biết trọng lượng riêng của sắt là , trọng lượng riêng của thủy ngân là . Nếu rót thủy ngân vào ly thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • Đinh sắt nổi lên.

 • Đinh sắt chìm dưới đáy ly.

 • Đinh sắt lơ lửng trong thủy ngân.

 • Lúc đầu nổi lên sau lại chìm xuống.

Câu 3:

Câu nhận xét nào sau đây là đúng?

 • Chỉ khi vật bị nhúng trong chất khí thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

 • Chỉ khi vật bị nhúng trong chất lỏng thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

 • Khi vật nhúng trong chất lỏng hoặc chất khí thì chịu lực đẩy Acsimet

 • Chỉ khi vật đặt trên mặt đất thì mới chịu lực đẩy Acsimet.

Câu 4:

Có một khúc gỗ và một thỏi sắt có cùng khối lượng được nhúng chìm trong nước. Biết khối lượng riêng của gỗ nhỏ hơn khối lượng riêng của sắt. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng lên khúc gỗ lớn hơn.

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai vật không so sánh được.

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng lên thỏi sắt lớn hơn.

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai vật bằng nhau.

Câu 5:

Trong công thức tính lực đẩy Acsimét . Ở hình vẽ dưới đây thì V là thể tích nào?

 • Thể tích phần nổi của vật

 • Thể tích phần chìm của vật

 • Thể tích toàn bộ vật

 • Thể tích chất lỏng trong chậu

Câu 6:

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

 • Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

 • Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

 • Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h

 • Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Câu 7:

Trong một máy thủy lực, người ta dùng một lực 3000N để nâng một chiếc xe nặng 9 tấn. Khi đó, pittông lớn có tiết diện gấp bao nhiêu lần tiết diện pittông nhỏ?

 • 15 lần

 • 20 lần

 • 40 lần

 • 30 lần

Câu 8:

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng

 • trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng

 • trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

 • trọng lượng của vật

 • trọng lượng của chất lỏng

Câu 9:

Khi mẹ đi chợ về đến đầu ngõ còn cách nhà 150m, Huệ ra cửa đón mẹ, chú Vện cũng chạy theo. Chú Vện chạy đến mẹ, xong lại chạy đến Huệ và lại đến mẹ và cứ thế tiếp tục cho đến khi mẹ và chú Vện cùng vào nhà. Biết vận tốc của mẹ và chú Vện lần lượt là 5km/h và 10km/h. Quãng đường đi tổng cộng của Vện là

 • 300 m

 • 400 m

 • 200 m

 • 100 m

Câu 10:

Vật M và N có cùng khối lượng. Vật M làm bằng sắt có , vật N bằng nhôm có . Hai vật được treo vào 2 đầu của thanh CD có trục quay tại O và CO = OD. Nếu nhúng ngập cả 2 vật vào trong rượu thì thanh CD sẽ

 • Nghiêng về bên vật N

 • Nghiêng về phía thỏi được nhúng sâu hơn trong rượu

 • Vẫn cân bằng

 • Nghiêng về bên vật M

0 câu trả lời

Bài thi số 3

 
Câu 1:

Quả bóng bay được bơm khí nhẹ hơn không khí có thể bay được là do

 • lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả bóng bay lớn.

 • lực đẩy Ac-si-met của không khí tác dụng lên quả bóng bay lớn hơn trọng lượng quả bóng bay.

 • chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

 • trọng lực tác dụng lên quả bóng bay nhỏ.

Câu 2:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Nếu diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B thì

 • áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B

 • áp suất tác dụng lên hai vật như nhau

 • áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B

 • áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A

Câu 3:

Hai quả cầu được làm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc và một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở vào phần rỗng ), chúng cùng được nhúng chìm hoàn toàn trong dầu. So sánh lực đẩy Acsimet lên hai quả cầu ta thấy

 • lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai quả cầu như nhau.

 • lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu rỗng lớn hơn

 • lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu đặc lớn hơn

 • lực đẩy Acsimet lên quả rỗng rất lớn so với quả đặc

Câu 4:

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân đòn.Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • Đòn cân vẫn nằm thăng bằng.

 • Kim cân dao động xung quanh vị trí cân bằng.

 • Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong nước.

 • Đòn cân nghiêng về phía thỏi nhôm nhúng trong dầu.

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Lực đẩy Acsimet luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

 • Lực đẩy Ac si met cùng chiều với trọng lực.

 • Lực đẩy Acsimet tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

 • Lực đẩy Acsimet có điểm đặt ở vật.

Câu 6:

Trong một máy thủy lực, người ta dùng một lực 3000N để nâng một chiếc xe nặng 9 tấn. Khi đó, pittông lớn có tiết diện gấp bao nhiêu lần tiết diện pittông nhỏ?

 • 15 lần

 • 20 lần

 • 40 lần

 • 30 lần

Câu 7:

Trong công thức tính lực đẩy Acsimét . Ở hình vẽ dưới đây thì V là thể tích nào?

 • Thể tích phần nổi của vật

 • Thể tích phần chìm của vật

 • Thể tích toàn bộ vật

 • Thể tích chất lỏng trong chậu

Câu 8:

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

 • Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

 • Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

 • Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h

 • Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Câu 9:

Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quảnặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

 • Không thay đổi

 • Giảm đi

 • Tăng lên

 • Chỉ số 0.

Câu 10:

Một vật móc vào một lực kế ở ngoài không khí thì lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là . Thể tích của vật là:

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: