Hỏi đáp môn Vật lý

ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT

MÔN VẬT LÝ 6

Tên :................................................................

Lớp:...............................................................

Trường:............................................................................................

I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng. (1,5 đ)

Câu 1: Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa vật lý lớp 6 cần chọn loại thước nào trong các thước sau đây:

A. Có GHĐ là 15 cm, có ĐCNN là 1 mm;

B. Có GHĐ là 20 cm, có ĐCNN là 5 mm

C. Có GHĐ là 25 cm, có ĐCNN là 1 cm;

D. Có GHĐ là 25 cm, có ĐCNN là 1 mm

Câu 2: Một lít nước có khối lượng là 1 kg. Vậy 1m3 nước có khối lượng là

A. 10 kg B. 1tấn C. 1tạ D. 100.000kg

Câu 3: Dùng một cái búa đóng đinh vào tường. lực của búa đã trực tiếp:

A. Làm đinh biến dạng

B. Làm đinh biến dạng và ngập sâu vào tường.

C. Làm đinh ngập sâu vào tường

II. Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây. (2 đ)

Câu 4: Trọng lực là ......(1)......của trái đất, trọng lực có phương......(2).......và chiều......(3)...... Đơn vị trọng lực là......(4)........

III. Em hãy trả lời các câu hỏi sau sau: (6,5 đ)

Câu 5. Thế nào là hai lực cân bằng?

Câu 6. Trên một cột mốc cây số bên đường có ghi Dốc Cun 10 Km. Con số đó có ý nghĩa như thế nào?

Câu 7. Trên vỏ chai nước khoáng 0,5 lít. Con số đó có ý nghĩa như thế nào?

Câu 8. Trên vỏ gói kẹo có ghi 200 g. Con số đó có ý nghĩa như thế nào?

Câu 9. Em hãy nêu hai thí dụ về kết quả tác dụng của lực.

 

 

1 câu trả lời

   5. Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực        Bài tập Vật lý

Những quan sát thiên văn cho biết Trái Đất quay quanh Mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất. Khi mặt trăng nằm trong khoảng từ Mặt trời đến trái đất thì trên trái đất xuất hiện vùng bóng đen và vùng bóng mờ. Đứng ở vùng bóng đen, MẶt trời bị mặt trăng che khuất, khi đó xảy ra hện tượng nhật thực toàn phần. ĐỨng ở vùng bóng mờ, nhìn thấy một phần mặt trời, khi đó xảy ra hiện tượng nhật thực một phần. MẶt trời là nguồn sáng chiếu sáng xuống trái đất và mặt trăng. đứng trên trái đất, về ban đêm, ta thấy mặt trăng vì có ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng, khi mặt trăng bị trái đất che, không được mặt trời chiếu sáng nữa, khi đó xảy ra hiện tượng nguyệt thật

Em hãy vẽ hình mô tả vị trí của Mặt Trời và Mặt Trăng, Trái Đất khi xảy ra hiện tượng nhật thực và hiện tượng nhật thật

Câu hỏi:

a) Ở nơi nào trên trái đất xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần( mặt trời bị mặt trăng che khuất)

số1, số 2, số 3, số 4

Bài tập Vật lý

b) Mặt Trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực

Bài tập Vật lý

Được cập nhật 11 giờ trước (07:47) 6 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: