Hỏi đáp Toán lớp 9

tìm x biết |x+1|+|x+2|+|x+3|=4x

Được cập nhật 16 giờ trước (21:17) 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.