Danh sách thành viên tích cực tuần từ 17/10 đến 24/10