Cơ chế giảm phân và thụ tinh

Chủ đề này đang được hoc24 biên soạn. Dưới đây là một số câu hỏi có thể giúp ích cho bạn!

Hỏi đáp

Câu 4 (Gửi bởi Sơn Nguyễn)
Trả lời
2

sau một thời gian nguyên phân, 1 số tb sinh dục của loài đòi hỏi mt cung cấp 756 NST đơn . CÁc tb con đều trở thành tb sinh trứng.   1,5625% số trứng được thụ tinh tạo ra hợp tử lưỡng bội. Nếu các cặp NST đều có cấu trúc giống nhau, quá trình giảm phân tạo ra 512 kiểu giao tử thì hình thức trao đổi đoạn xảy ra là:                                                                                                                                                                                   A. Trao đổi đoạn tại một điểm ở 1 cặp NST tương đồng và trao đổi đoạn kép ở 1 cặp NST tương đồng khác                                                           B. Trao đổi đoạn kép tại 2 cặp NST  tương đồng                                                                                                                                                         C. Trao đổi đoạn 2 điểm không cùng lúc ở 2 trong số các cặp NST tương đồng                                                                                                         D. Trao đổi đoạn tại một điểm ở cặp NST tương đồng

Giải thích chi tiết nha hehe

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...