Lực, hai lực cân bằng

1. Lực

+ Khi một vật dịch chuyển và bị biến dạng, thì phải có một tác động vào nó.

+ Ví dụ : Ta muốn dịch chuyển cái tủ trong phòng từ vị trí này sang vị trí khác, ta có các cách sau:

         Ta đẩy tủ: có nghĩa là ta tác dụng một lực đảy lên cái tủ.

         Ta kéo tủ: có nghĩa là ta tác dụng một lực kéo lên cái tủ.

+ Định nghĩa: Khi một vật dịch chuyển và bị biến dạng, thì phải có một tác động  vào nó. Tác động chính là lực

2. Phương và chiều của lực

+ Lực có phương và chiều xác định.

+ Ví dụ: Khi kéo vật chuyển động trên mặt bàn thì lực có phương nằm ngang, chiều theo chiều của lực kéo.

3. Hai lực cân bằng

+ Nếu chỉ có hai lực tác dụng lên cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai lực cân bằng.

+ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.

Hỏi đáp

Câu 5 (Gửi bởi hoa hoang)
Trả lời
3
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...