Lực, hai lực cân bằng

1. Lực

+ Khi một vật dịch chuyển và bị biến dạng, thì phải có một tác động vào nó.

+ Ví dụ : Ta muốn dịch chuyển cái tủ trong phòng từ vị trí này sang vị trí khác, ta có các cách sau:

         Ta đẩy tủ: có nghĩa là ta tác dụng một lực đảy lên cái tủ.

         Ta kéo tủ: có nghĩa là ta tác dụng một lực kéo lên cái tủ.

+ Định nghĩa: Khi một vật dịch chuyển và bị biến dạng, thì phải có một tác động  vào nó. Tác động chính là lực

2. Phương và chiều của lực

+ Lực có phương và chiều xác định.

+ Ví dụ: Khi kéo vật chuyển động trên mặt bàn thì lực có phương nằm ngang, chiều theo chiều của lực kéo.

3. Hai lực cân bằng

+ Nếu chỉ có hai lực tác dụng lên cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai lực cân bằng.

+ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.

Hỏi đáp

Câu 2 (Gửi bởi Văn Đức Đạt)
Trả lời
12

Giải júp nhanh lên:

Câu 1:

Trên vỏ gói mì tôm có ghi 70 g, số đó chỉ

 • trọng lượng của bao gói mì.

 • thể tích của mì chứa trong túi.

 • Logo thương hiệu của loại mì đó.

 • khối lượng mì chứa trong túi.

Câu 2:

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào không phải là đơn vị đo độ dài?

 • m

 • cm

 • km

Câu 3:

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào không phải là đơn vị đo thể tích?

 • lít

Câu 4:

Đơn vị đo lực là

 • niutơn.

 • mét

 • tấn

 • kilôgam

Câu 5:

Hiện tượng nào sau đây có nguyên nhân trực tiếp là do lực?

 • Một viên nước đá đang tan chảy

 • Một bóng điện đang sáng

 • Một cây nến đang cháy

 • Một thang máy bắt đầu chuyển động

Câu 6:

Dùng một cái búa đóng đinh vào tường. Lực của búa đã trực tiếp .....

 • Làm đinh ngập sâu vào tường

 • làm biến đổi chuyển động của đinh

 • làm đinh vừa biến dạng và vừa ngập sâu vào tường.

 • làm đinh biến dạng

Câu 7:

Khối lượng của 1 lít nước là 1kg. Vậy khối lượng của nước là:

 • 100kg

 • 1000kg

 • 10000kg

 • 10kg

Câu 8:

Trang cuối vật lý 6 có ghi “ khổ 17x24cm” các con số đó có nghĩa là:

 • Chiều dài của sách bằng 24 cm, chiều rộng bằng 17 cm.

 • Chiều dài của sách bằng 24 cm và chiều dày bằng 17 cm.

 • Chiều dài của sách bằng 17x24cm = 408cm.

 • Chiều dài của sách bằng 17 cm, chiều rộng bằng 24 cm.

Câu 9:

Dùng lực kế đo được một khối nhựa hình lập phương đồng chất có trọng lượng là 15N. Thả khối nhựa vào trong nước thấy nó chìm 1/2 thể tích và lượng nước trong bình dâng thêm là . Khối lượng riêng của khối nhựa bằng bao nhiêu?

Câu 10:

Một quyển sách có 200 trang dày 2cm. Độ dày của mỗi tờ giấy là:

 • 0,02cm

 • 0,10mm

 • 0,01cm

 • 0,02mm

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...