Quy luật liên kết và hoán vị gen

LIÊN KẾT GEN HOÀN TOÀN

 I. Thí nghiệm của Morgan

1. Thí nghiệm

- Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản:

Pt/c : ♀ Ruồi thân xám, cánh dài     ´   ♂ Ruồi thân đen, cánh ngắn

F1  : 100% Ruồi thân xám, cánh dài

- Dùng phép lai phân tích để kiểm tra cấu trúc di truyền của ruồi ♂F1

Ruồi ♂ F1 thân xám, cánh dài ´  Ruồi ♀ thân đen, cánh ngắn    

FB: 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh ngắn

- Từ kết quả phép lai:

+ Thân xám ´ thân đen ® thân xám® thân xám là trội. Kí hiệu : B: thân xám, b: thân đen

+ Cánh dài ´ cánh ngắn ® cánh dài ® cánh dài là trội. Kí hiệu : V: cánh dài; v: cánh ngắn.

+ Tính trạng thân xám luôn đi kèm với tính trạng cánh dài, tính trạng thân đen luôn đi kèm với tính trạng cánh ngắn.

 2. Giải thích

- Morgan cho rằng màu sắc thân và hình dạng cánh di truyền liên kết với nhau.

Trong quá trình giảm phân tạo giao tử ♂ ở F1:

Gen B và gen V cùng nằm trên 1 NST, liên kết hoàn toàn. Gen b và gen v cùng nằm trên 1 NST, liên kết hoàn toàn. Các gen trên cùng một NST cùng phân ly với nhau trong quá trình tạo giao tử và tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh dẫn đến sự di truyền đồng thời của nhóm tính trạng do chúng quy định.

- Sơ đồ lai:

Pt/c : ♀ Ruồi thân xám, cánh dài  \(\frac{BV}{BV}\)   ´   ♂ Ruồi thân đen, cánh ngắn \(\frac{bv}{bv}\)

GP:              BV                                                    bv     

F1  :  \(\frac{BV}{bv}\)100% Ruồi thân xám, cánh dài

Ruồi ♂ F1 thân xám, cánh dài  \(\frac{BV}{bv}\)  ´  Ruồi ♀ thân đen, cánh ngắn   \(\frac{bv}{bv}\)

GF1:   1/2BV: 1/2 bv                                                       bv

FB: 12 \(\frac{BV}{bv}\) thân xám, cánh dài: 1/2 \(\frac{bv}{bv}\) thân đen, cánh ngắn.

 II. Quy luật liên kết gen

1. Nội dung quy luật

- Các gen nằm trên cùng một NST cùng phân ly và tổ hợp với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự di truyền đồng thời của nhóm tính trạng do chúng quy định.

2. Nhóm gen liên kết

- Các gen phân bố trên NST tại những vị trí xác định gọi là locut. Số lượng gen trong một tế bào nhiều hơn số NST nên trên 1 NST có nhiều gen. Các gen trên cùng một NST làm thành một nhóm gen liên kết, cùng phân ly với nhau trong phân bào và cùng tổ hợp với nhau trong thụ tinh.

- Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài thường ứng với số NST đơn bội trong bộ NST đơn bội (n) của loài. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết.

3. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen

- Liên kết gen hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

- Liên kết gen  bảo đảm sự di truyền bền vững từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen cùng nằm trên 1 NST. Nhờ vậy, trong chọn giống người ta có khả năng chọn được các nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.

 

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...