Dãy số

1. Định nghĩa giới hạn hữu hạn.             

*Dãy số \(u_n\) được gọi là có giới hạn 0 khi n dần tới dương vô cực,nếu  có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý,kể từ số hạng nào đó trở đi.

Kí hiệu 

*Dãy số  \(u_n\)  được gọi là có giới hạn a khi   nếu  lim( \(u_n-a\) )=0

Kí hiệu :lim \(u_n\) =a  hay 

2. Định nghĩa giới hạn vô cực.

 *Dãy số ( \(u_n\) ) được gọi là có giới hạn  + khi ,nếu  \(u_n\)  có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ số hạng nào đó trở đi.

 Kí hiệu .

Dãy số ( \(u_n\) ) được gọi là có giới hạn 

 Kí hiệu: .

3.Các giới hạn đặc biệt.

a.  với k là số nguyên dương.

b. 

c. limc =c (clà hằng số).

4. Định lí về giới hạn hữu hạn.

    Định lí 1.

a.nếu lim \(u_n\) =a và lim \(v_n\) =b,thì:

          

b. Nếu

5. Định lí liên hệ giữa giới hạn hữu hạn và giới hạn vô cực.

    Định lí 2.

a.

b.

c.

6.Cấp số nhân lùi vô hạn.

*Cấp số nhân lùi vô hạn là cấp số nhân thoả mãn 

*Công thức tính tổng S của cấp số nhân lùi vô hạn: 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Hỏi đáp

Câu 1 (Gửi bởi trần văn ánh)
Trả lời
0
Câu 5 (Gửi bởi Quang Hiển)
Trả lời
0
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...