Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

I. ĐƠN CHẤT 

1. Đơn chất là gì ?

Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

Thí dụ như : H, S, Na,....

2. Đặc điểm cấu tạo 

Trong đơn chất các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định

Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.

II. HỢP CHẤT 

1. Hợp chất là gì ?

Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

2. Đặc điểm cấu tạo

Trong hợp chất , nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.

III. PHÂN TỬ 

1. Định nghĩa

Phân tử hạt là đại diện cho chất , gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất .

2. Phân tử khối 

Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon , bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

IV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT 

Mỗi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử hay nguyên tử . Tùy điều kiện , một chất có thể ở ba trạng thái : rắn , lỏng và khí ( hay hơi)

Ở trạng thái  khí các hạt rất xa nhau.

V. BÀI TẬP 

 Câu 1 :

a)  kim loại đồng ,sắt được tạo nên từ nguyên tố nào ? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại.

b)  khí Nitơ ,khí clo được tạo nên từ nguyên tố nào?

 biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như khí hidro và khí oxi.  Hãy cho biết các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?

Trả lời 

a) Kim loại đồng được  tạo nên từ nguyên tố đồng (Cu) và kim loaị sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt (Fe).

sự sắp xếp nguyên tử trong cùng một mẫu đơn chất kim loại: trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

b) Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố  nitơ (N), khí clo được tạo nên tử nguyên tố clo (Cl). Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nguyên tử nhất định, với khí ni tơ và khí clo thì số nguyên tử này là 2 (N2 và Cl2)

Câu 2 :  

a) phân tử là gì ?

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào có gì khác so với phân tử của đơn chất .Lấy ví dụ minh họa .

Trả lời : 

a) Phân tử là những hạt gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.

Phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất là: Phân tử của đơn chất gồm các nguyên tử cùng loại liên kết với nhau;

phân tử của hợp chất do các nguyên tử khác nhau liên kêt.

Ví dụ: Phân tử hợp chất: nước gồm 2H liên kết với 1 O, phân tử muối ăn gồm 1 Na liên kết với 1 Cl..; phân tử đơn chất: phân tử khí nitơ gồm hai nguyên tử nitơ

Câu 3 :

 Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn ,bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước,  phân tử muối ăn và phân tử khí metan .

Trả lời : - Phân tử oxi nặng hơn phân tử nước 1,1778 () lần

- Phân tử oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn và bằng 0,55 lần.

 

- Phân tử oxi nặng hơn phân tử khí metan 2 lần.

  


 

 

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...