Bài 13. Phản ứng hóa học

I. ĐỊNH NGHĨA 

Qúa trình biến đổi từ chất bày sang chất khác gọi là phản ứng hóa học . Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng ( hay chất tham gia )

chất mới sinh ra là sản phẩm . Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau : Tên chất phản ứng => tên sản phẩm 

vd : lưu huỳnh + sắt => sắt (II) sunfua ( lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo ra sắt (II) sunfua ) 

II. DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC 

Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác , kết quả là chất này biến đổi thành chất khác 

chú ý : nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên tố khác .

III. KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA ?

- các chất phản ứng được tiếp xúc với nhau 

- cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đấy , tùy mỗi phản ứng cụ thể 

-  có những phản ứng cần có mặt chất xúc tác , đó là chất kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn và giữ nguyên không biến đổi sau khi phản ứng kết thúc.

IV . LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA ?

Nhận biết phản ứng hóa học xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành , có tính chất khác với chất phản ứng 

vd: trong phản ứng giữa lưu huỳnh và sắt , hợp chất sắt (II) sunsfua tạo ra không còn tính chất của lưu huỳnh và sắt nữa .

V. BÀI TẬP 

Câu 1

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành).

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Trả lời : 

a) Phản ứng hóa học là quá trình làm biến đổi chất này (chất tham gia phản ứng) thành chất khác (sản phẩm hay chất tạo thành).

b) Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là  chất tham gia. Chất mới sinh ra là sản phẩm hay chất tạo thành.

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

Câu 2  

a) Vì sao nói được: khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 (trang 48 sgk) hãy trả lời câu: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không.

Trả lời 

a) Khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng) vì hạt hợp thành của hầu hết các chất là phân tử, mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử nguyên tố khác)

b) Trong phản ứng hóa học chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.

c) Theo hình 2.5 (trang 48 sgk), ta có thể nói rằng số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng.

 

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...