Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

 \(A \xrightarrow{\text{t0}} B\xrightarrow[\text{p}]{100^0C} H_2O\)

Hỏi đáp

Câu 2 (Gửi bởi Hồng Minh)
Trả lời
5
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...