Unit 8: Out and about - Hỏi đáp

Where.....she...... now?(go)- I am ....... to school.(go)

5 câu trả lời

Where.....she...... now?(go)- I am ....... to school.(go)

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.