Di truyền học ứng dụng - Hỏi đáp

giúp mk với , mọi người ởi !

- Diện tích bề mặt của phần phiến lá so với cuống lá : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Pgiến của các loại lá đó có những đặc điểm giống nhau :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những ặc điểm đó có tác dụng đối với việc thu nhận ánh sáng của lá :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ? .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Được cập nhật 17/11/2016 lúc 10:49 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: