Ôn tập toán 8 - Hỏi đáp

Cho a+b=1. CMR a3+b3=1-3ab

Được cập nhật 10/01/2017 lúc 23:12 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.