Soạn văn lớp 7 - Hỏi đáp

3. Tìm hiểu về từ đồg nghĩa.

a) Đọc lại bài dịch Cảm nghĩ trg đêm trăng thanh tĩnh của Lí Bạch, dựa vào kiến thức đã học ở TH, hãy tìm những từ đồg nghĩa với mỗi từ : rọi, nhìn.

b) Từ nhìn trg bài Cảm nghĩ trg đêm trăng thanh tĩnh có thể hiểu là " đưa mắt về một hướng nào đó có để thấy". Ngoài nghĩa đó ra, từ nhìn còn có những nghĩa sau:

- Để mắt tới, quan tâm tới.

- Xem xét để thấy và biết đc.

Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên từ nhìn.

c) So sánh nghĩa của từ quả và từ trái trg 2 VD sau:

Rủ nhau xuống bể mò cua,

Đem về nấu quả chua trên rừng.

( Trần Tuấn Khải)

 

Chim ăn trái xoài xanh,

Ăn no tắm mát đậu cành cây đa.

( Ca dao)

 

d) Nghĩa của 2 từ bỏ mạng hi sinh trg 2 câu dưới đậy có chỗ nào giống nhau, chỗ nào khác nhau?

- Trc sức tấn công như vũ bão và tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời của quân Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đã bỏ mạng.

- Công chúa Ha-ba-na đã hi sinh anh dũng, thanh kiếm vẵn cầm tay.

( Truyện cổ Cu-ba)

e) Từ đồng nghĩa có 2 loại : từ đồng nghĩa hoàn toàn. Qua 2 ví dụ trên, em hãy cho biết thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa ko hoàn toàn.

Được cập nhật 1 giờ trước (19:56) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: