Sinh trưởng và phát triển ở thực vật - Hỏi đáp

Các cây ngày dài là các cây :

2 câu trả lời

Cây trung tính là:

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.