Câu hỏi của nguyễn hoàng lê thi - Toán lớp 7

M N P . A B ? O C D HÌNH 59

Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê .Để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt nghiêng của con đê với phương nằm ngang , người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ ( OA vuông góc với AB) .Tính góc MOP , biết rằng dây dọi BC tạo với trục BA một góc ABC = 32 độ

GIÚP MK BÀI NÀY VS ! HU ! HU !! MK ĐANG CẦN RẤT GẤP CHIỀU NAY PHẢI NỘP BÀI RỒI.khocroi

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: