Câu hỏi của 송중기 - Ngữ văn lớp 7

                     Công cha như núi ngất trời, 

              Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

                      Núi cao biển rộng mênh mông

              Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !

- Bài ca dao là lời của ai nói với ai ? Dựa vào đâu mà em biết điều đó?

- Tình cảm , cảm xúc nổi bật đc thể hiện qua bài ca dao là gì

-Để thể hiện những nội dung và cảm xúc ấy, tác giả dân gian đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nao? Hãy chỉ ra tác dụng của chúng.

Giúp mik khocroi

    Được cập nhật 11/09/2016 lúc 10:34
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.