Câu hỏi của 송중기 - Ngữ văn lớp 7

Công cha như núi ngất trời, 

              Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

                      Núi cao biển rộng mênh mông

              Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !

- Bài ca dao là lời của ai nói với ai ? Dựa vào đâu mà em biết điều đó

- Tình cảm mà bài ca dao muốn diễn tả là tình cảm gì ?

- Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng để diễn tả nội dung ấy ?

- Tìm những bài ca dao có nội dung tương tự với bài này. 

Giúp mik khocroi

  Được cập nhật 15/09/2016 lúc 19:57
  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: