Câu hỏi của no name - Toán lớp 6

Cho S = 2 + 23 + 25 + ....... + 259

a) Chứng tỏ S chia hết cho 5

b) Chứng tỏ S chia hết cho 3, chia hết cho 7

c) Tính gọn S 

d) Chứng minh rằng: 6 x S + 4 là 1 số chính phương

e) Tìm chữ số tận cùng của S

Mong các bạn giúp mình trước tối thứ 4 ngày 31 nha! Các bạn làm đc bao nhiêu câu thì cứ làm giúp mình nha! vui

 

  Được cập nhật 12/10/2016 lúc 13:42
  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: