Câu hỏi của Phuc An Tran - Toán lớp 6

cho 2 số có tổng là 184 biết rằng số lớn x3 số nhỏ tìm 2 số 

trong 1 phép chia còn dư nếu bớt số bị chia 5952 đơn vị và bớt ở số chia 48 dơn vị thì thương và số chia ko đổi tìm số thương của 2 phép chia đó

tìm số có 2 chữ số thỏa điều kiện :

nếu viết thêm một chữ số khác 0 vào trước số đó ta dc số mới x5 số cũ

  Được cập nhật 18/09/2016 lúc 09:07
  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: