Câu hỏi của Ngọc Hân - Hóa học lớp 11

Nhận biết các chất sau bằng pthh : HNO3,NaCl,H2SO4,HCl. Giúp mình với ạ cảm ơn nhiều :*

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.