Câu hỏi của Bảo Duy Cute - Toán lớp 6

cho duy hỏi đây là ai zậy ạ-còn lấy ảnh của mik lm ảnh đại diện nữa chứ

 Góc học tập của ta là tên bảo duy cute thúi tha biến thái đây hahaaaaaaaaaaaa | Học trực tuyến

p/s : đừng có chọc tức nhau kiểu ý - có ghét nhau thì cứ ns thẳng đừng có lm cái trò khốn nạn như thế

  Được cập nhật 07/09/2016 lúc 14:13
  21 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: