Câu hỏi của Quỷ Khát Máu - Vật lý lớp 7

1) Ban đêm , bạn hoa ngồi đọc sách ở dưới 1 ngọn đèn điện . Hoa nói rằng , sỏ dĩ bạn ấy nhìn thấy trang sách vì mắt bạn aays đă phát ra các tia sáng chiếu lên trang sách . Hãy bố trí 1 thí nghiệm chứng tỏ lập luận của bạn Hoa là sai.

2) Ban đêm trong phòng tối , ta nhìn thấy 1 điểm sáng trên bàn . Hãy bố trí 1 thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không.

  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: