Câu hỏi của Tiểu Thư Hiền Hòa - Toán lớp 7

Giúp tui với huhukhocroi!Tôi cần gấp lắm, sáng mai,đúng 6.00h nha!Tui năn nỉ đóngoam

Bài 1:So sánh cặp số

a)\(-\frac{33}{19}\)và \(\frac{45}{-31}\)

b)-1,5213 và \(-\frac{5071}{3333}\)

Bài 2:Tìm các p/số có tử số 11 nằm giữa \(-\frac{13}{2}và-\frac{13}{3}\)

Bài 3:Cho \(\frac{c}{d}< \frac{a}{b}< 1,a,b,c,d\)là những số nguyên dương.Hãy so sánh \(\frac{a}{b},\frac{c}{d}với\frac{a+b}{b+c}\)

  Được cập nhật 25/08/2016 lúc 21:11
  7 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: