Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 8

Cho một hình lăng trụ đứng có 5 cm,đáy là một tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông lần lượt là 2cm,3cm.Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.