Câu hỏi của Trần Quang Hiếu - Ngữ văn lớp 7

Bài 2 : tr.30, SGK 7 tập một :

Bố cục truyện Cuộc chia tay của những con búp bê :

Phần                                                         giới hạn                                                         Nội dung tóm tắt

Thân bài   đoạn 1                          từ ....  đến                                                                      ..........

                  đoạn 2                        từ ....... đến                                                                     ........

                 đoạn 3                         từ .... đến                                                                            ...............

 

 

                                    

  Được cập nhật 28/08/2016 lúc 20:37
  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: