Câu hỏi của L Exo - Hóa học lớp 10

B2: Cho hôn hợp gồm Mg và Al vào dd H2So4 thu đk 2,24 lít khí. Nếu hôn hợp trên cho vào H2So4  đặc nguội thì thu đk 0.56 lít khí A 

a, tính % khối lượng mõi kim loại trong hỗn hợp 

b, dẫn khí A vào 28g dd NaOH 15% . Tính C% các chất trong dung dịch sau phản ứng 

 

B3: Cho 14,2 hỗn hợp gồm Fe,  Ag,Cu ttác dụng với dd Hcl dư thu đk 2,24lít khí và con lại chất rắn B.Cho B tác dụng hoàn toàn với dd  H2So4 đặc nóng thu được 1,68lít khí 

a, tính % khối lượng mỗi kim loại trong hôn hợp 

b, tính V dd H2So4 98% (D= 1,84 g/ml) cần thiết tan hết B

B4, Hòa tan 11g hôn hợp gồm NaBr  và Nacl thành dd.  Cho dd  trên tác dụng vừa đủ với 127,5g dd AgNO3 20% 

a, Tính khối lượng kết tủa tạo thành 

b, tính C% các chất có trong dd  thu được 

  Được cập nhật 25/08/2016 lúc 09:50
  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: