Câu hỏi của Pham Thanh - Hóa học lớp 13

MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI ))):

Cho hơi nước qua than nóng đỏ dc hh khí G gồm co, co2 và h2.Cho G qua fe2o3 du , t độ dc x mol fe và 10,8 g nước.Cho x mol fe tan vua het trong y mol h2so4 chỉ thu dc 105,6 g muối và 1 sp khử duy nhất.Biết y=2,5x,giả sử fe2o3 chỉ bị khử về fe.Phần trăm thể tích co2 trong G ?

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: