Câu hỏi của Hạo LÊ - Tiếng anh lớp 6

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những quyễn sách học tốt tiếng anh nhé!!!

---- SGK Tiếng Anh thí điểm (lớp 3 đến 12)

----- Sách New Enterchange (dành cho các lớp 8 - 9, bán tại trường ĐH Sưu phạm, cao đẳng các ngành, các nhà sách lớn, mình học hết cuốn
 này rồi.)

------ American 1 (cho lớp 10 - 11)

------- American 2 (cho 12)

---- American 3 (cao đẳng, đại học, mình mới học thôi, khó quá!)

----------!!!!Chúc các bạn học tốt nhé!!!!---------------------------

  7 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: