Câu hỏi của Ngangtráivìquáđẹpgái - Giáo dục công dân lớp 7

.Lập kế hoạch học tập là kĩ năng quan trọng trong các hoạt động  học. kế hoạch cá nhân cần có đủ những yêu cầu sau :

-Mục tiêu kế hoạch là gì.

-Nhiêm vụ ( nội dung công việc )  cần thực hiện.

 -Biện pháp thực hiện.

-Tiến trình thực hiện( thời gian, địa điểm )

-Dự kiến kết quả công việc ( sản phẩm thu được là gì ?)

.Dựa vào thông tin trên em hãy lập kế hoạch cá nhân cho công việc : '' Tìm hiểu về các dụng cụ, thiết bị, mẫu được sử dụng trong môn khoa học tự nhiên 7 ''

.Làm giúp mình vs hiha

  Được cập nhật 24/11/2016 lúc 19:31
  6 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: